Učební plány

Primární obrázek článku

Studijní obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (ŠVP Design skla 3)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený osobní rozvoj a profesní růst. Studium v naší škole nabízí nejenom řemeslnou specializaci a rozvoj kreativity, ale také studium dějin výtvarné kultury, sklářské technologie a samozřejmě i českého a anglického jazyka. Profil absolventa vyplývá z jednotlivých sklářských zaměření. Absolventi často pokračují ve studiu na vysokých školách převážně uměleckého zaměření, mohou se uplatnit jako návrháři skleněných objektů, sklářští řemeslníci nebo jako pracovníci v grafických studiích. Někteří absolventi nalézají své uplatnění mimo studovaný obor.

Studijní obor 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Produktový design 3)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený profesní růst. Studijní program mimo jiné tvoří teoretické předměty, mezi které patří dějiny výtvarné kultury, dějiny designu, počítačová grafika, technologie atp. Design je vzdělání, myšlenka, proces, budoucnost, ale i tradice se svou historií a to vše naše škola nabízí již od roku 1920.

Studijní obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Aplikovaná chemie IV)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se dobře uplatní podle typu zvoleného studijního zaměření – přímo v chemickém průmyslu, specializovaných laboratořích, ale i v dalších průmyslových odvětvích, na nichž se chemie nějakým způsobem podílí. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením a regulací výrobních procesů. Studium také připravuje studenty pro studium přírodovědných a technických oborů na vysokých školách technického i univerzitního směru a pedagogických fakultách.

ikona souboruAktuální informace o chemickém průmyslu

Studijní obor 28-46-M/01 Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla III)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmysluVytvořeno 5.1.2023 10:17:36 | přečteno 2312x | Ondřej Oliva
load