Uchazeč

Primární obrázek článku

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE UCHAZEČŮ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ JSOU MOŽNÉ

Prohlídku školy si můžete objednat na telefonním čísle 602 185 806.

OBORY 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE  a 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ

Studijní obor 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ je zařazen do oborů podpořenýchikona souborustipendiem libereckého kraje

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

1. kolo

Počty přijímaných žáků

Aplikovaná chemie: (max.  25 žáků).

Technologie silikátů: (max. 5 žáků).

Přijímací zkoušky

I. kolo: 1. termín 13. duben 2023, 2. termín 14. duben 2023
Náhradní termín: 1. termín 10. květen 2023, 2. termín 11. květen 2023

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do1. března 2023.

Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Aplikovaná chemie, 28–44–M/01 nebo Technologie silikátů, 28-46-M/01.

Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají, v opačném případě vyplňte „nemáme datovou schránku“.

Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

Kritéria přijímacího řízení

1. Jednotné testy (ČJL, MAT) – 75 %
2. Hodnocení ze ZŠ v těchto předmětech: matematika, fyzika, chemie, biologie – celkem 15%
3. pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, další studijní a zájmové aktivity 10 %

Uchazeči o studium, kteří jsou zařazení mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny, které přiloží k přihlášce.

ikona souboruDetailní znění kritérií 1. kola pro přijímaníke vzdělání v přijímacího řízení 

ikona souboruPřihlášku ke studiu
ikona souboruPřihláška ke studiu

Na přihlášce ke studiu oborů Aplikovaná chemie, Technologie silikátů je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.)


Obor 82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termíny konání talentové zkoušky
I. kolo: 3. ledna 2023 (1. termín)   / Náhradní termín: 17. ledna 2023
I. kolo: 4. ledna 2023 (2. termín) / Náhradní termín: 18. ledna 2023
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

Počty přijímaných žáků

Průmyslový design: (max. 8 žáků).

Žáci ZŠ předávají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2022.

Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Průmyslový design, 82–41–M/04.

Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají, v opačném případě vyplňte „nemáme datovou schránku“.

ikona souboruFormulář přihlášky 

Talentová zkouška

a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  navrhování konkrétního produktu podle zadání
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

Kritéria příjímacího řízení 

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

ikona souboruPodrobná kritéria přijímací zkoušky 

Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přípravný kurz je zaměřen zejména na kresbu, malbu, modelování a rovněž na konzultace k domácím pracím uchazeče.

O konání následných termínů talentových zkoušek se lze telefonicky informovat tel.: 483 346 162, informace naleznete také na webu školy.

ikona souboruFormulář odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

Obor 82-41-M/13 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny konání talentové zkoušky
I. kolo: 3. ledna 2023 (1. termín)   / Náhradní termín: 17. ledna 2023
I. kolo: 4. ledna 2023 (2. termín) / Náhradní termín: 18. ledna 2023
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

Počty přijímaných žáků

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků).

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2022.

Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, 82–41–M/13.

Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají, v opačném případě vyplňte „nemáme datovou schránku“.

Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.
ikona souboruFormulář přihlášky

Talentová zkouška
a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  malba – barevné cvičení (vizuální paměť)
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi.
Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

Kritéria příjímacího řízení
1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

ikona souboruPodrobná kritéria přijímací zkoušky 

Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přípravný kurz je zaměřen zejména na kresbu, malbu, modelování a rovněž na konzultace k domácím pracím uchazeče.
O konání následných termínů talentových zkoušek se lze telefonicky informovat tel.: 483 346 162, informace naleznete také na webu školy.

ikona souboruFormulář odvolání proti nepřijetí 


load