Maturita

Primární obrázek článku

Informace pro maturanty

Aplikovaná chemie a technologie skla

Termíny

Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
Didaktický test z Matematiky – 2. května 2023 v 8.00 hodin
Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
Praktické maturitní zkoušky – 10. až 11. května 2023
Ústní zkoušky z profilových předmětů – 22. května až 23. května 2023
Předání maturitního vysvědčení – 9. června 2023

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (ústní zkouška)
 • Český jazyk (písemná zkouška)
 • Anglický jazyk (ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje ikona souboruseznam literatury včetně kritérií výběru 
 • Žáci mohou ředitele školy písemně požádat o ikona souboruuznání profilové zkoušky z Anglického jazyka.
 • ikona souboruKritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části.
 • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
 • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
 • Chemie (ústní zkouška) a/nebo Biologie (ústní zkouška)
 • Analytická a fyzikální chemie (praktická zkouška)
 • Dle zaměření: Analytická chemie (ústní zkouška), Farmaceutické substance (ústní zkouška)
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Společná část (státní) maturit
Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – ikona souboruzde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.


Produktový design a výtvarné zpracování skla

Termíny

Grafické maturitní práce – 6. a 7. března 2023
Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
Ústní zkoušky z profilových předmětů –  30. května až 2. června 2023
Realizace praktických maturitních zkoušek – 21. března až 19. květen 2023
Odevzdání dokončených praktických maturit – 19. května 2023
Ústní prezentace maturitní práce – 29. května 2023
Předání maturitního vysvědčení – 9. června 2023

Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (ústní zkouška)
 • Český jazyk (písemná zkouška)
 • Anglický jazyk (ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška)
 • Technologie skla (ústní zkouška)
 • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
 • Praktická práce (zahrnuje: návrh, provedení a ústní prezentaci)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje ikona souboruseznam literatury včetně kritérií výběru.
 • Žáci mohou ředitele školy písemně požádat o ikona souboruuznání profilové zkoušky z Anglického jazyka.
 • ikona souboruKritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části.
 • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
 • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Společná část (státní) maturit
Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – ikona souboruzde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.


OBECNÉ


load