Zaměstnanci

Primární obrázek článku
ikona zaměstnance

Mgr. Zuzana Andarová

Třídní učitelka 1. chemického ročníku
Analytická chemie
Aplikovaná analytická chemie

ikona zaměstnance

Ing. Vladimíra Bártlová

Chemická technologie
Chemie léčiv
Technologie skla
Mineralogie
Technický základ

ikona zaměstnance

Ing. Jana Dolhi

Třídní učitelka 4. výtvarného ročníku
ICT koordinátor
ŠVP koordinátor výtvarných oborů
Informační a komunikační technologie
Počítačová grafika
Počítačová grafika 3D
Písmo
Technický základ

ikona zaměstnance

MgA. Martin Grosman

Třídní učitel 3. výtvarného ročníku
Výtvarná příprava a navrhování – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

ikona zaměstnance

MgA. Marta Havlíčková

Výtvarná příprava a navrhování – broušené sklo a tavená plastika

ikona zaměstnance

MgA. Zdenka Hušková

Výtvarná příprava a navrhování – Malba a dekor

ikona zaměstnance

Bc. Štěpán Kadlec

Třídní učitel 1. výtvarného ročníku
Konstrukce
Technologie - dřevo
Technické kreslení

ikona zaměstnance

MgA. Tomáš Košťál

Praktická cvičení – papír, sádra, plast
Praktická cvičení – PD vedení maturitní práce

ikona zaměstnance

MgA. Jiří Kučera

Výtvarná příprava a navrhování – Ryté sklo

ikona zaměstnance

MgA. Zuzana Kynčlová

Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (2. a 4. ročník)
Technologie – papír, plast, dřevo

ikona zaměstnance

Mgr. Lenka Patková

Výchovný poradce
Třídní učitelka 2. výtvarného ročníku
Dějiny výtvarné kultury
Dějiny designu 20. a 21. století
Dějepis
Základy společenských věd

každý den mimo úterý 8.00–16.30

ikona zaměstnance

Mgr. A. Tomáš Plesl

Výtvarná příprava a navrhování – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

ikona zaměstnance

MgA. Anna Polanská

Předsedkyně předmětové komise učitelů výtvarných předmětů
Výtvarná příprava a navrhování – Hutní tvarování skla

ikona zaměstnance

Mgr. Jakub Růžička

Třídní učitel 4. chemického ročníku
Chemie (organická, anorganická a fyzikální)
Chemický seminář
Laboratorní cvičení
Farmaceutická technika
Technický základ
Fyzika

ikona zaměstnance

Mgr. Petra Rybářová

Třídní učitelka 3. chemického ročníku
Český jazyk a literatura

ikona zaměstnance

MgA. Tomáš Rýdl

Předseda předmětové komise učitelů výtvarných předmětů
Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (1. a 3. ročník)
Technologie – kov

ikona zaměstnance

Jan Schindler

Předseda školské rady
Praktická cvičení – Ryté sklo
Speciální technologie – Ryté a broušené sklo

ikona zaměstnance

Ing. Kamil Skrbek

Praktická cvičení – Hutní tvarování skla
Počítačová grafika 3D

ikona zaměstnance

Iveta Šulcová

Předsedkyně komise dílenských učitelů
Praktická cvičení – Malba a dekor
Speciální technologie – Malba a dekor

ikona zaměstnance

Ing. Kamila Třešňáková

Metodik prevence
Třídní učitelka 2. chemického ročníku
Základy ekologie a biologie
Chemie
Fyzika
Základy společenských věd
Biochemie

ikona zaměstnance

Bohumila Vacková

Praktická cvičení – Design šperku, bižuterie a módních doplňků
Speciální technologie – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

ikona zaměstnance

Ing. Iva Vosáhlová

Předsedkyně předmětové komise učitelů odborných předmětů
ŠVP koordinátor technických oborů
Technický základ
Chemie
Chemická laboratorní cvičení
Chemická technika
Matematika

ikona zaměstnance

Bc. Jana Wünschová

Praktická cvičení – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek
Speciální technologie – pro zaměření Figurky a Huť

ikona zaměstnance

Petr Žalský

Praktické cvičení – broušené sklo a tavená plastika

Vytvořeno 5.1.2023 10:37:48 | přečteno 3227x | Ondřej Oliva
load