Zaměstnanci

Primární obrázek článku
ikona zaměstnance

Andarová, Zuzana, Mgr.

Třídní učitelka 1. chemického ročníku
Analytická chemie
Aplikovaná analytická chemie

ikona zaměstnance

Bártlová, Vladimíra, Ing.

Chemická technologie
Chemie léčiv
Technologie skla
Mineralogie
Technický základ

ikona zaměstnance

Dolhi, Jana, Ing.

Třídní učitelka 4. výtvarného ročníku
ICT koordinátor
ŠVP koordinátor výtvarných oborů
Informační a komunikační technologie
Počítačová grafika
Počítačová grafika 3D
Písmo
Technický základ

ikona zaměstnance

Grosman, Martin, MgA.

Třídní učitel 3. výtvarného ročníku
Výtvarná příprava a navrhování – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

ikona zaměstnance

Havlíčková, Marta, MgA.

Výtvarná příprava a navrhování – broušené sklo a tavená plastika

ikona zaměstnance

Hušková, Zdenka, MgA.

Výtvarná příprava a navrhování – Malba a dekor

ikona zaměstnance

Kadlec, Štěpán, Bc.

Třídní učitel 1. výtvarného ročníku
Konstrukce
Technologie - dřevo
Technické kreslení

ikona zaměstnance

Košťál, Tomáš, MgA.

Praktická cvičení – papír, sádra, plast
Praktická cvičení – PD vedení maturitní práce

ikona zaměstnance

Kučera, Jiří, MgA.

Výtvarná příprava a navrhování – Ryté sklo

ikona zaměstnance

Kynčlová, Zuzana, MgA.

Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (2. a 4. ročník)
Technologie – papír, plast, dřevo

ikona zaměstnance

Patková, Lenka, Mgr.

Výchovný poradce
Třídní učitelka 2. výtvarného ročníku
Dějiny výtvarné kultury
Dějiny designu 20. a 21. století
Dějepis
Základy společenských věd

každý den mimo úterý 8.00–16.30

ikona zaměstnance

Plesl, Tomáš, Mgr. A.

Výtvarná příprava a navrhování – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

ikona zaměstnance

Polanská, Anna, MgA.

Předsedkyně předmětové komise učitelů výtvarných předmětů
Výtvarná příprava a navrhování – Hutní tvarování skla

ikona zaměstnance

Růžička, Jakub, Mgr.

Třídní učitel 4. chemického ročníku
Chemie (organická, anorganická a fyzikální)
Chemický seminář
Laboratorní cvičení
Farmaceutická technika
Technický základ
Fyzika

ikona zaměstnance

Rybářová, Petra, Mgr.

Třídní učitelka 3. chemického ročníku
Český jazyk a literatura

ikona zaměstnance

Rýdl, Tomáš, MgA.

Předseda předmětové komise učitelů výtvarných předmětů
Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (1. a 3. ročník)
Technologie – kov

ikona zaměstnance

Schindler, Jan

Předseda školské rady
Praktická cvičení – Ryté sklo
Speciální technologie – Ryté a broušené sklo

ikona zaměstnance

Skrbek, Kamil, Ing.

Praktická cvičení – Hutní tvarování skla
Počítačová grafika 3D

ikona zaměstnance

Šulcová, Iveta

Předsedkyně komise dílenských učitelů
Praktická cvičení – Malba a dekor
Speciální technologie – Malba a dekor

ikona zaměstnance

Třešňáková, Kamila, Ing.

Třídní učitelka 2. chemického ročníku
Základy ekologie a biologie
Chemie
Fyzika
Základy společenských věd

ikona zaměstnance

Vacková, Bohumila

Praktická cvičení – Design šperku, bižuterie a módních doplňků
Speciální technologie – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

ikona zaměstnance

Vosáhlová, Iva, Ing.

Předsedkyně předmětové komise učitelů odborných předmětů
ŠVP koordinátor technických oborů
Technický základ
Chemie
Chemická laboratorní cvičení
Chemická technika
Matematika

ikona zaměstnance

Wünschová, Jana, Bc.

Praktická cvičení – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek
Speciální technologie – pro zaměření Figurky a Huť

ikona zaměstnance

Žalský, Petr

Praktické cvičení – broušené sklo a tavená plastika

Vytvořeno 5.1.2023 10:37:48 | přečteno 664x | Ondrao
load