Šablony II

Primární obrázek článku
Logo2


Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016599 s názvem„Šablony II pro SUPŠS Železný Brod „, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora kurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Celková výše podpory činí 868 796,- Kč.

NAŠE AKTIVITY V PROJEKTU

SŠ:

DVPP (Další vzdělání pedagogických pracovníků)

  • InDesign – uskutečnilo se v březnu 2020 – účastnilo se 8 pedagogů
  • Čtenářská gramotnost – uskutečnilo se v srpnu 2020 – účastnilo se 7 pedagogů SŠ a 1 pedagog DM
  • Matematická gramotnost – uskutečnilo se v srpnu – účastnilo se 7 pedagogů

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

CLIL ve výuce v SŠ

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Projektový den mimo školu

DM:

Klub pro žáky DM

Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem


Vytvořeno 5.1.2023 8:38:09 | přečteno 219x | Ondřej Oliva
load