Produktový design

Primární obrázek článku

2D a 3D navrhování | kresba, malba a modelování | odbornost a technická vybavenost | široké spektrum úkolů | soutěže a spolupráce s výrobci | vývoj nových produktů | kreativita a experiment | nové technologie a materiály | aktuální trendy | design a redesign | profesionalita | 3D tisk

Ateliér Produktový design nabízí kvalitní odborné vzdělání s využitím současných technologií při navrhování a výrobě produktů. Studium je zaměřeno na účelné propojení klasických výtvarných technik (kresba, malba a modelování) s použitím profesionálního 2D a 3D programového vybavení – Adobe Illustrator, Photoshop Indesign, Rhinoceros, V-Ray a 3d tisk. V průběhu studia se žáci naučí navrhovat, komunikovat se zadavatelem a pracovat s materiály (sádra, papír, dřevo, sklo, plasty a kov). Výuka v ateliéru je zaměřena na jednotlivce, ale i na schopnost žáka pracovat v týmu. Již od prvního ročníku řeší studenti široké spektrum zadání a soutěží z oblastí produktového i obalového designu. Studium přesahuje také do interiérového a grafického designu. Toto široké a komplexní vzdělání umožňuje kvalitní předpoklady pro další studium na vysoké škole a výbornou schopnost uplatnění na trhu práce v mnoha kreativních oborech.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termíny konání talentové zkoušky
III. kolo: 27. června 2023 (1. termín)   / Náhradní termín: 28. června 2023

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

Počty přijímaných žáků

Průmyslový design: (max. 8 žáků) - 1 volné místo

Žáci ZŠ předávají přihlášku řediteli střední školy do 14. června 2023.Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Průmyslový design, 82–41–M/04.

ikona souboruFormulář přihlášky

Talentová zkouška
a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  navrhování konkrétního produktu podle zadání
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi

Maximální počet přijímaných uchazečů je osm.

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v červnovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

Kritéria příjímacího řízení 
1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

ikona souboruPodrobná kritéria přijímací zkoušky 

ODBORNÉ EXKURZE

Praktické dovednosti získané ve školním ateliéru si žáci rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na výstavy (designblok) a pracoviště firem (Steinel Technik, ABB, Detoa, Moser, Grund, Jika).

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)

Profilová část maturity (odborná)

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (ústní zkouška)
 • Český jazyk (písemná zkouška)
 • Anglický jazyk (ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška)
 • Technologie skla (ústní zkouška)
 • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
 • Praktická práce (zahrnuje: návrh, provedení a ústní prezentaci)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje ikona souboruseznam literatury včetně kritérií.
 • Žáci mohou ředitele školy písemně požádat o ikona souboruuznání profilové zkoušky z Anglického jazyka.
 • ikona souboruKritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části.
 • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
 • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Společná část (státní) maturit
Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – ikona souboruzde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

Termíny

Grafické maturitní práce – 6. a 7. března 2023
Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
Ústní zkoušky z profilových předmětů –  30. května až 2. června 2023
Realizace praktických maturitních zkoušek – 21. března až 19. květen 2023
Odevzdání dokončených praktických maturit – 19. května 2023
Ústní prezentace maturitní práce – 29. května 2023
Předání maturitního vysvědčení – červen 2022


1. ročník

práce s papírem a sádrou základy navrhování kresba 2D grafika kompozice perspektiva stylizace soutěže exkurze
Drobník Vojtěch

Drobník Vojtěch

Bláhová Adéla

Bláhová Adéla

Šilhánová Marcela

Šilhánová Marcela

Fabiánová Barbora

Fabiánová Barbora

Linka Antonín a Velenský František

Linka Antonín a Velenský František

Tupec Viktor

Tupec Viktor

Kolářová Nikola

Kolářová Nikola

Horynová Eliška

Horynová Eliška

Bláhová Adéla

Bláhová Adéla

Chvojková Jana a Prášilová Tereza

Chvojková Jana a Prášilová Tereza

Cypriánová Klára

Cypriánová Klára

Nováková Štěpánka

Nováková Štěpánka

Šilhánová Marcela a Linková Pavla

Šilhánová Marcela a Linková Pavla

Mendel Jakub a Kopřiva Pavel

Mendel Jakub a Kopřiva Pavel

Kmošťáková Petra

Kmošťáková Petra

Cypriánová Klára a Hornová Petra

Cypriánová Klára a Hornová Petra

Macháčková Eliška

Macháčková Eliška

Kmošťáková Petra

Kmošťáková Petra

Chvojková Jana

Chvojková Jana

Vozka Šimon a Tupec Viktor

Vozka Šimon a Tupec Viktor

Novotný Ondřej

Novotný Ondřej

Rusinová Tereza

Rusinová Tereza

Říhová Barbora

Říhová Barbora

Kocourová Anna

Kocourová Anna

Flekna Štěpán

Flekna Štěpán

Beran Filip

Beran Filip

Linková Pavla

Linková Pavla

Nováková Štěpánka

Nováková Štěpánka

Fabiánová Barbora

Fabiánová Barbora

Nováková Michaela

Nováková Michaela

Cejnarová Lenka

Cejnarová Lenka

Kmošťáková Petra

Kmošťáková Petra

Šaldová Veronika a Kocourová Anna

Šaldová Veronika a Kocourová Anna

Beran Filip

Beran Filip

Velenský František

Velenský František

Mendel Jakub a Kopřiva Pavel

Mendel Jakub a Kopřiva Pavel

2. ročník

práce se dřevem a sklem malba a kresba digitální kresba design a redesign 3D modelování 3D vizualizace spolupráce s výrobci soutěže exkurze
Vedral Jakub

Vedral Jakub

Kocourková Anna

Kocourková Anna

Mendel Jakub

Mendel Jakub

Beran Filip

Beran Filip

Tupec Viktor

Tupec Viktor

Bláhová Adéla

Bláhová Adéla

Nováková Štěpánka

Nováková Štěpánka

Mendel Jakub

Mendel Jakub

Kmošťaková Petra

Kmošťaková Petra

Síla David

Síla David

Kmošťáková Petra

Kmošťáková Petra

Kmošťáková Petra

Kmošťáková Petra

Říhová Barbora

Říhová Barbora

Velenský František

Velenský František

Rusinová Tereza

Rusinová Tereza

Kopřiva Pavel

Kopřiva Pavel

Čejchanová Nikola

Čejchanová Nikola

Typltová Pavlína

Typltová Pavlína

Linka Antonín

Linka Antonín

Říhová Barbora

Říhová Barbora

Šaldová Veronika

Šaldová Veronika

Cypriánová Klára

Cypriánová Klára

Bláhová Adéla

Bláhová Adéla

Šaldová Veronika

Šaldová Veronika

Vozka Šimon

Vozka Šimon

Vozka Šimon

Vozka Šimon

Čejchanová Nikola

Čejchanová Nikola

Tupec Viktor

Tupec Viktor

Prášilová Tereza

Prášilová Tereza

Cypriánová Klára

Cypriánová Klára

Beran Filip

Beran Filip

Žáková Martina

Žáková Martina

Síla David

Síla David

Linková Pavla

Linková Pavla

Hornová Petra

Hornová Petra

Fabiánová Barbora

Fabiánová Barbora

Macháčková Eliška

Macháčková Eliška

Rusinová Tereza

Rusinová Tereza

Dostálová Lucie

Dostálová Lucie

Fabiánová Barbora

Fabiánová Barbora

Cejnarová Lenka

Cejnarová Lenka

Kocourková Anna

Kocourková Anna

3. ročník

práce s plasty modelování digitální kresba design a redesign 3D modelování 3D vizualizace 3D tisk spolupráce s výrobci soutěže exkurze
Bláhová Adéla

Bláhová Adéla

Vozka Šimon

Vozka Šimon

Linková Pavla

Linková Pavla

Šilhánová Marcela

Šilhánová Marcela

Mendel Jakub

Mendel Jakub

Linková Pavla

Linková Pavla

Cypriánová Klára

Cypriánová Klára

Říhová Barbora

Říhová Barbora

Cypriánová Klára

Cypriánová Klára

Cypriánová Klára

Cypriánová Klára

Holiday Benjamin

Holiday Benjamin

Hornová Petra

Hornová Petra

Kopřiva Pavel

Kopřiva Pavel

Mendel Jakub

Mendel Jakub

Tupec Viktor

Tupec Viktor

Vozka Šimon

Vozka Šimon

Chvojková Jana

Chvojková Jana

Drobník Vojtěch

Drobník Vojtěch

Drobník Vojtěch

Drobník Vojtěch

Bláhová Adéla

Bláhová Adéla

Síla David

Síla David

Erlebachová Nikola

Erlebachová Nikola

Velenský František

Velenský František

Fabiánová Barbora

Fabiánová Barbora

Kocourková Anna

Kocourková Anna

Šilhánová Marcela

Šilhánová Marcela

Nováková Štěpánka

Nováková Štěpánka

Šaldová Veronika

Šaldová Veronika

Linka Antonín

Linka Antonín

Drobník Vojtěch

Drobník Vojtěch

Velenský František

Velenský František

Beran Filip

Beran Filip

Macháčková Eliška

Macháčková Eliška

Velenský František

Velenský František

Linka Antonín

Linka Antonín

4. ročník

práce s kovem digitální kresba design a redesign prezentace a komunikace příprava na vysokoškolské studium portfolio individuální specializace 3D modelování vizualizace exkurze spolupráce s výrobci soutěže
Tupec Viktor

Tupec Viktor

Šaldová Veronika

Šaldová Veronika

Šilhánová Marcela

Šilhánová Marcela

Tupec Viktor

Tupec Viktor

Šaldová Veronika

Šaldová Veronika

Cejnarová Lenka

Cejnarová Lenka

Cejnarová Lenka

Cejnarová Lenka

Bláhová Adéla

Bláhová Adéla

Erlebachová Nikola

Erlebachová Nikola

Chvojková Jana

Chvojková Jana

Mendel Jakub

Mendel Jakub

Vozka Šimon

Vozka Šimon

Fabianová Barbora

Fabianová Barbora

Hornová Petra

Hornová Petra

Drobník Vojtěch

Drobník Vojtěch

Kopřiva Pavel

Kopřiva Pavel

Mendel Jakub

Mendel Jakub

Fabiánová Barbora

Fabiánová Barbora

Mendel Jakub

Mendel Jakub

Kopřiva Pavel

Kopřiva Pavel

Horynová Eliška

Horynová Eliška

Kopřiva Pavel

Kopřiva Pavel

Erlebachová Nikola

Erlebachová Nikola

Erlebachová Nikola

Erlebachová Nikola

Hornová Petra

Hornová Petra

Dostálová Lucie

Dostálová Lucie

Síla David

Síla David

Linka Antonín

Linka Antonín

Linka Antonín

Linka Antonín

load