Nakap LK II

Primární obrázek článku

Logo2

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.

Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.

Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.

Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.
Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Naše škola se zapojila po skončení NAKAP LK I . i do druhé etapy NAKAP LK II.

Pro žáky ZŠ:

  • Projektové dny pro třídní kolektivy se zaměřením na obecnou, anorganickou a organickou chemii
  • Projektové dny pro kolektivy ZUŠ a zájmové skupiny s výtvarným zaměřením Technicko-umělecké hraní se sklem

Pro žáky SŠ: Technicko-umělecký kroužek

Třídní kolektivy naší školy se zapojí do projektových dní v iQLANDII a na TU Liberec. Zúčastní se specifických výukových programů pro zvýšení znalostí a dovedností ve svých oborech.

NAKAP LK I.


Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Kroužky pro žáky ZŠ a SŠ v rámci projektu budou probíhat ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.

Projekt NAKAP LK I je spolufinancován Evropskou unií.

Prezentace https://slideplayer.cz/slide/13669276/

Cílem projektu je podpora některých intervencí, které byly naplánovány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

V rámci podpory polytechnického vzdělávání budou probíhat na naší škole kroužky:

Pro žáky ZŠ:

Pro žáky SŠ: Technicko-umělecký kroužek

Z kroužku pro žáky SŠ Fotogalerie,  Fotogalerie1

Jsme zapojeni i do projektových dní iQLANDIA v Liberci – „Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP“. Naši žáci se zúčastní programu Anorganická chemie a biochemie.

14. 11. 2018 se 3. a 4. chemický ročník účastnil projektového dne v iQLANDII v Liberci s programem Anorganická chemie a Biochemie.

22. 10. 2019 se projektového dne v iQLANDII v Liberci účastnili žáci 2. a 3. chemického ročníku s programem Anorganická  chemie a Biochemie.

Reflexní zpráva

Vytvořeno 7.2.2023 8:01:42 | přečteno 486x | Ondřej Oliva
Štítky: projekty a granty
 
load