Výsledky didaktických testů

Primární obrázek článku
nova_maturita_ikona

Sdělení pro maturanty. V přiložených dokumentech naleznete průběžné výsledky hodnocení maturitních didaktických testů z ČJL a ANJ (případně testu z Matematiky). Ćerveně označené hodnocení znamená neúspěšně vykonanou zkoušku. Přehled s výsledky didatktických testů je nyní anonymizovaný – výsledky žáků jsou uvedené pod datem narození. Detailní vyhodnocení didaktických testů (včetně hodnocení každé jednotlivé úlohy) obdrží maturanti ve škole v den zahájení ústních zkoušek. Totožné informace mají maturanti k dispozici v rámci tzv. Výsledkového portálu žáka, kam mohou nahlédnout prostřednictvím kódu, který jim byl přidělen (je uvedený na přihlášce k maturitě). V přiloženém dokumentu "Kritéria hodnocení 2016"  jsou uvedené hranice úspěšnosti v jednotlivých předmětech. Hodnocení písemných prací z ČJL a ANJ budou zveřejněné na konci příštího týdne.    

Vytvořeno 20.5.2016 8:40:21 - aktualizováno 20.5.2016 9:23:24 | přečteno 150x | ernest
load