Smu­teč­ní ozná­me­ní

Primární obrázek článku
logo-cerne

S lí­tos­tí ozna­mu­je­me, že ve věku 94 let ze­mře­l náš bý­va­lý ko­le­ga a dlouholetý pedagog sklářské školy Ing. Josef Petráš. Ve sklářské škole působil v letech 1962–1989 jako učitel chemie a technologie – úspěšně vzdělával celou generaci našich žáků. Po­sled­ní roz­lou­če­ní se usku­teč­ní v pátek 15. září 2017 ve 14 ho­din v Jablonci nad Nisou.  

Vytvořeno 14.9.2017 20:00:08 - aktualizováno 15.9.2017 8:12:00 | přečteno 82x | ernest
load