Ro­di­čov­ské schůz­ky

Primární obrázek článku
škola 100

Vá­že­ní ro­di­če, zá­kon­ní zá­stup­ci, sdě­lu­jeme vám, že ro­di­čov­ské schůz­ky pro­běh­nou 3. 12. 2021 od 17:00 do 18:00 hodin, a to vzdá­le­nou for­mou přes MS 365 Te­ams. Bliž­ší in­for­ma­ce na­lez­ne­te ní­že. Pře­dem dě­ku­je­me za va­ši účast

Vytvořeno 29.11.2021 12:26:23 - aktualizováno 29.11.2021 18:28:52 | přečteno 86x | ernest
load