Prezentace školy – EDUKART Mladá Boleslav

Primární obrázek článku
Edukart-ikona_2015

15. října 2015 se budeme prezentovat v rámci akce EDUCART v Mladé Boleslavi. Pedagogové a žáci budou poskytovat informace ke všem čtyřem studijním obo­rům: De­signu skla, Pro­duk­to­vému de­signu, Apli­ko­va­né che­mii a Tech­no­lo­gii skla. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­ží po­drob­né in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce o ter­mí­nech při­jí­ma­cích zkou­šek... Otevřeno: čtvrtek 15.10., areál Vzdělávacího centra Na Karmeli, Mladá Boleslav.

Vytvořeno 12.10.2015 5:32:55 - aktualizováno 16.10.2015 5:13:53 | přečteno 113x | ernest
load