Prezentace školy – EDUCA MYJOB, Liberec

Primární obrázek článku
Educa-ikona_2015

Ve dnech 15.–17. října 2015 se naše škola bude prezentovat v rámci veletrhu EDUCA MYJOB v liberecké Tip Sport Areně. Pedagogové a žáci budou poskytovat informace k na­šim 4 stu­dij­ním obo­rům, kterými jsou: De­sign skla, Pro­duk­to­vý de­sign, Apli­ko­va­ná che­mie a obor Tech­no­lo­gie skla. Připravené máme podrobné informace k oboru Tech­no­lo­gie skla, který bu­de ze stra­ny fi­rem fi­nanč­ně pod­po­ro­va­ný for­mou sti­pen­dií. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­ží detailní in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce o ter­mí­nech při­jí­ma­cích zkou­šek. Otevřeno: čtvrtek 15.10. 9–15 hodin, pátek 16.10. 9–18 hodin a sobota 17.10. 9–13 hodin.

Vytvořeno 14.10.2015 5:09:48 - aktualizováno 16.10.2015 5:15:11 | přečteno 102x | ernest
load