Informace z jídelny a DM

Primární obrázek článku
Ze zahájení výstavy

Vážení strávníci, vzhledem k vývoji cen potravin, byly od školního roku 2022/23 dodavatelem stanoveny ceny, které naleznete zde. Dále informujeme zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníků, že v případě zájmu o ubytování v Domově mládeže SUPŠS je potřeba podat přihlášku k ubytování do 8. 7. 2022. Přihláška vám bude zaslána poštou společně s dalšími informacemi k nástupu do 1. ročníku, a to do 30. 6. 2022. Formulář přihlášky naleznete zde. Zájemci o ubytování, kteří přihlášku již podali, obdrží vyrozumění o přijetí společně se zaslanými dokumenty.

Vytvořeno 20.6.2022 10:19:02 - aktualizováno 20.6.2022 10:20:29 | přečteno 2x | ernest
load