In­for­ma­ce pro žá­ky a ro­di­če

Primární obrázek článku
IMG_20170207_084314

Dne 9. 2. 2017 před­lo­ži­lo ře­di­te­li ško­ly 5 tříd­ních uči­te­lů re­zig­na­ci na post tříd­ní­ho uči­te­le. Ře­di­tel ško­ly 10. 2. 2017 re­zig­na­ci při­jal a jme­no­val 5 no­vých tříd­ních uči­te­lů. Re­zig­nu­jí­cí uči­te­lé bu­dou na­dá­le pra­co­vat ve ško­le po­kud se ne­roz­hod­nou ji­nak. V pon­dě­lí 13. 2. 2017 bu­de vý­u­ka za­há­je­na tříd­nic­ký­mi ho­di­na­mi v do­tče­ných tří­dách.

Vytvořeno 9.2.2017 16:05:32 - aktualizováno 14.2.2017 16:05:42 | přečteno 105x | ernest
load