Školní zájezd do Anglie s výukou angličtiny pro žáky 2. ročníků

Vyzýváme zájemce o účast na školním zájezdu s výukou angličtiny z 2. ročníků, aby se přihlásili do 2. 9. 2015 na sekretariátě školy vyplněním přihlášky. Vzdělávací zájezd je financován z projektu OPVK č.56 a pro účastníky je zdarma. Akce se zúčastní 10 studentů 2. ročníků. Více informací o zájezdu a kritériích výběru naleznete níže.
Informace o zajezdu + kriteria výběru
Prihlaska na vzdělávací zájezd
Informace pro rodiče