Rodičovské schůzky

Zveme rodiče a zákonné zástupce našich žáků  na třídní schůzky Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, které se konají v pátek 21. listopadu 2014. Podrobný časový harmonogram a program byl předán žákům, prostřednictvím kterých je obdrží rodiče (viz příloha).
Pozvanka_tridni_schuzky