Výsledky 1.kola přijímacího řízení do oboru Aplikované chemie

Ředitelka sklářské školy v Železném Brodě oznamuje výsledky 1. kola přijímacího řízení, které se konalo 22. a 23. dubna 2015 do oboru Aplikované chemie (ŠVP Aplikovaná chemie 1). Výsledky naleznete v přiloženém dokumentu. Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístu nejpozději do 12. 5. 2015 osobně nebo poštou na sekretariát školy. Úspěšným uchazečům gratulu... Zobrazit více
Výsledky 1.kola - Aplikovaná chemie

Rodičovské schůzky

V pátek 24. dubna 2015 se v naší škole uskuteční rodičovské schůzky. V rámci schůzek proběhne také výstava klauzurních prací žáků výtvarných oboru a volby nových členů do Školské rady. Podrobný časový harmonogram schůzek je v přiloženém dokumentu. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo se zúčastnit voleb nového člena do Školské rady, který bude zastupovat nezletilé žáky. Více podrobností nalez... Zobrazit více
Pozvanka_rodicovske_schuzky_duben_2015

Praktické maturitní zkoušky

Už je čas!

V přílohách naleznete rozpis praktických maturitních zkoušek oborů 82–41–M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82–41–M/04 Průmyslový design probíhajících ve dnech 17. – 30. 4. 2015 a oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie probíhajících ve dnech 22. – 23. 4. 2015.
Rozpis praktických maturitních zkoušek ACH
Rozpis praktických maturitních zkoušek VV

Krajské kolo olympiády z chemie

Ve středu 8. 4. 2015 proběhlo v Liberci krajské kolo olympiády z chemie. Žák 2. chemického ročníku Michal Kühn se umístil na krásném 7. místě.

Blahopřejeme!!!

Nejnovější ocenění

S radostí oznamujeme, že foukané vázy Absolom od studentky Lenky Cejnarové získaly cenu veřejnosti v rámci letošního ročníku sklářské soutěže Junior Glass Match. V této soutěži jsme v letošním roce získali 1. a 2. místo a to na základě hodnocení odborné poroty.  Čerstvě získaná Cena veřejnosti vzniká hlasováním prostřednictvím  facebookového profilu. Tři ocenění v rámci jedné soutěže náleží mez... Zobrazit více
Absolom

Vedení školy rozhodlo, že s platností od pondělí 13. dubna 2015 bude parkování před budovou vyhrazeno pouze pro zaměstnance školy. Mají-li žáci zájem parkovat svá vozidla v areálu školy, podají do sekretariátu žádost. Po jejím schválení mohou využít parkovací plochu vedle školní budovy (zadlážděná plocha, přístup z ulice Vl. Rady).

Oslavíme 95. výročí svého vzniku

Letos oslavíme 95. výročí svého vznikua chystá se velký sraz absolventů... Prosím sdílejte následující informace: začínáme plánovat a organizovat akce, spojené s oslavami tohoto jubilea, včetně velkého Absolventského srazu v září 2015. Milí absolventi, zapište si do diáře – sobota 19. září  – SUPŠS Železný Brod! V tomto termínu bude probíhat již tradiční akce  Skleněné Městečko (19.–20. z... Zobrazit více

Volby do Školské rady SUPŠS

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou Libereckého kraje vyhlašuje ředitelka školy volby do Školské rady SUPŠS. Podrobné informace a listinu kandidátů naleznete v přiložených dokumentech.
Volby_do_Skolské_rady_SUPSS
kandidatni_listina

Veselé Velikonoce

Přejeme žákům a pedagogům školy klidné prožití velikonočních svátků a načerpání sil do pro mnohé již závěrečné fáze jejich studijí (u nás).

Portál s výsledky maturit

Maturanti se mohou registrovat na portálu žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z Maturity 2015. Také pro letošní rok připravil CERMAT pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl již zpřístupněn. Portál je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-... Zobrazit více