Výsledky voleb do Školské rady při SUPŠS Železný Brod

Dne 24. 4. 2015 proběhly volby do školské rady. Členem ŠR byli zvoleni Adášková Pavlína (zástupce zletilých žáků), Šollar Jan (zástupce nezletilých žáků), Hašková Eva (zástupce pedagogů), Doležal Libor (zástupce pedagogů).  

  Kompletní výsledky voleb naleznete v příloze.
Zapis z voleb SR 2015

Výsledky 1.kola přijímacího řízení do oboru Aplikované chemie

Ředitelka sklářské školy v Železném Brodě oznamuje výsledky 1. kola přijímacího řízení, které se konalo 22. a 23. dubna 2015 do oboru Aplikované chemie (ŠVP Aplikovaná chemie 1). Výsledky naleznete v přiloženém dokumentu. Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístu nejpozději do 12. 5. 2015 osobně nebo poštou na sekretariát školy. Úspěšným uchazečům gratulu... Zobrazit více
Výsledky 1.kola - Aplikovaná chemie

Rodičovské schůzky

V pátek 24. dubna 2015 se v naší škole uskuteční rodičovské schůzky. V rámci schůzek proběhne také výstava klauzurních prací žáků výtvarných oboru a volby nových členů do Školské rady. Podrobný časový harmonogram schůzek je v přiloženém dokumentu. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo se zúčastnit voleb nového člena do Školské rady, který bude zastupovat nezletilé žáky. Více podrobností nalez... Zobrazit více
Pozvanka_rodicovske_schuzky_duben_2015

Praktické maturitní zkoušky

Už je čas!

V přílohách naleznete rozpis praktických maturitních zkoušek oborů 82–41–M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82–41–M/04 Průmyslový design probíhajících ve dnech 17. – 30. 4. 2015 a oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie probíhajících ve dnech 22. – 23. 4. 2015.
Rozpis praktických maturitních zkoušek ACH
Rozpis praktických maturitních zkoušek VV

Krajské kolo olympiády z chemie

Ve středu 8. 4. 2015 proběhlo v Liberci krajské kolo olympiády z chemie. Žák 2. chemického ročníku Michal Kühn se umístil na krásném 7. místě.

Blahopřejeme!!!

Nejnovější ocenění

S radostí oznamujeme, že foukané vázy Absolom od studentky Lenky Cejnarové získaly cenu veřejnosti v rámci letošního ročníku sklářské soutěže Junior Glass Match. V této soutěži jsme v letošním roce získali 1. a 2. místo a to na základě hodnocení odborné poroty.  Čerstvě získaná Cena veřejnosti vzniká hlasováním prostřednictvím  facebookového profilu. Tři ocenění v rámci jedné soutěže náleží mez... Zobrazit více
Absolom

Vedení školy rozhodlo, že s platností od pondělí 13. dubna 2015 bude parkování před budovou vyhrazeno pouze pro zaměstnance školy. Mají-li žáci zájem parkovat svá vozidla v areálu školy, podají do sekretariátu žádost. Po jejím schválení mohou využít parkovací plochu vedle školní budovy (zadlážděná plocha, přístup z ulice Vl. Rady).

Oslavíme 95. výročí svého vzniku

Letos oslavíme 95. výročí svého vznikua chystá se velký sraz absolventů... Prosím sdílejte následující informace: začínáme plánovat a organizovat akce, spojené s oslavami tohoto jubilea, včetně velkého Absolventského srazu v září 2015. Milí absolventi, zapište si do diáře – sobota 19. září  – SUPŠS Železný Brod! V tomto termínu bude probíhat již tradiční akce  Skleněné Městečko (19.–20. z... Zobrazit více

Volby do Školské rady SUPŠS

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou Libereckého kraje vyhlašuje ředitelka školy volby do Školské rady SUPŠS. Podrobné informace a listinu kandidátů naleznete v přiložených dokumentech.
Volby_do_Skolské_rady_SUPSS
kandidatni_listina

Veselé Velikonoce

Přejeme žákům a pedagogům školy klidné prožití velikonočních svátků a načerpání sil do pro mnohé již závěrečné fáze jejich studijí (u nás).