Studentský design 2018

V budově zámku v Českém Krumlověv těchto dnech probíhá výstava dalšího ročníku prestižní středoškolské soutěže Studentský design. Letos nás zastupují práce osmi žáků. Výsledky se dozvíme v polovině dubna, přičemž nejlepší práce budou publikované v katalogu a také v rámci podzimní přehlídky Designblok v Praze.
Studentsky_design_01
Studentsky_design_02
Studentsky_design_03

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejňuje výsledky 2. kola přijímacího řízení s talentovovou zkouškou do maturitního oboru 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Přijatým uchazečům gratulujeme a upozorňujeme na povinnost odevzdání zápisového lístku do 6. dubna 2018.
Výsledky přijímacího řízení s talentovou zkouškou 2. kolo 15.3.2018 VZS

SPOLUPRÁCE SE SKLÁRNOU

Pan ředitel L. Dobiáš a personalista V. Kobera představili našim žákům z oboru Design skla a Technologie skla sklárnu Crystal Bohemia v Poděbradech ( vizi, výrobu, potřebu nových kvalifikovaných zaměstnanců, ad. ). Spolupráce mezi školou a sklárnou se úspěšně rozvíjí. Zástupci sklárny nabídli našim žákům velkorysý stipendijní program, výrobní kapacity pro realizace klauzurních a maturitních prací,... Zobrazit více

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje na 27. 4. 2018 volby do školské rady na pozice zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a na na pozice zástupců pedagogů školy. Návrhy kandidátů odevzdávejte na sekretariát školy do 11. 4. 2018. Více informací naleznete v přílohách.
Volby do ŠR 27. 4. 2018
Informace pro kandidáty a navrhovatele

Floorbalový turnaj DM

Florbalový tým domova mládeže se 22. 2. utkal v přátelského střetnutí s výběrem libereckého domova mládeže. Hráli se dva zápasy 2x15 minut. Obě strany hrály s velkým nasazením a chutí. Sehranost týmu, výborná střelba, obětavá obrana a hbitá gólmanka přiklonili tentokrát vítězství na naši stranu. Dík patří hostiteli za příjemný sportovní zážitek, férové pískání a sladké ocenění všech hráčů.... Zobrazit více
Floorbalový turnaj DM

Terezín 2018

Shromažďovací, decimační a transportní tábor 2. světové války pro židy nejen z Čech navštívili 3. ročníky za lehce mrazivého únorového počasí. Téma je to těžké, ale v době, kdy národ inklinuje ke xenofobním názorům, velmi potřebné.
Na náměstí v Terezíně
Prezentace žáků v rámci workshopu
Brána Malé terezínské pevnosti

Hodnocení klauzurních prací

V pátek 16. února 2018 proběhlo hodnocení klauzurních prací žáků 4. ročníku oboru Design skla. Své práce obhajovalo oddělení malovaného skla, rytci i brusiči skla, žáci z oboru skleněné bižuterie a oboru Hutní tvarování skla. Nejlepší práce získaly nominace do celorepublikové designérské soutěže Studentský design 2018. Pedagogové-výtvarníci a dílenští učitelé provedou v následujícím týdnu s žáky p... Zobrazit více
Hodnocení_4.V_skláři_anonymní_verze
Obhajoby_skláři

Maturitní ples 2018

Maturitní ples 4. chemické a 4. výtvarné třídy je úspěšně za námi. Pro maturanty začíná perné přípravné období, které ve většině případů zakončí úspěšným vykonáním maturitní zkoušky. Děkujeme všem rodičům, absolventům, kamarádům a všem ostatním za vytvoření skvělé atmosféry, ve které se maturanti cítili výtečně.
Plakát Maturitního plesu 2018, autorkou grafiky je M. M. Jiřenová

Den otevřených dveří – technické obory

Děkujeme všem zainteresovaným za participaci na dni otevřených dveří. Účast byla dobrá, zájemci o studium se zdáli být spokojeni.
DOD_2018

Přednáška ČKA

Ve středu 7. února 2018 proběhla v aule školy přednáška Doc. Ph.Dr. Zdeňka Vojtíška, Ph.D. na téma "Nová náboženství a násilí." Hlavním oborem pana docenta je religionistika, dále se věnuje i poradenské a psychoterapeutické práci.