Zákonné informace

FINANČNÍ DOKUMENTY 2020

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme:

 

Návrhy:

Bilance finančních vztahů

Plán investic

Plán nákladů a výnosů 2021

Přehled nákl. a výnosů 2020

Rozpočet přímých nákladů

Soustava ukazatelů

 

FINANČNÍ DOKUMENTY 2019

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme:

Schválené finanční dokumenty

Návrhy:

Přehled nákladů a výnosů – úprava

Přehled nákladů a výnosů

Bilance finančních vztahů

Soustava ukazatelů k rozpočtu

Plán investic

Rozpočet přímých nákladů

Střednědobý výhled

FINANČNÍ DOKUMENTY 2018

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme:

Přehled nákladů a výnosů

Bilance finančních vztahů

Soustava ukazatelů k rozpočtu

Investice

Rozpočet přímých nákladů

Střednědobý výhled

FINANČNÍ DOKUMENTY 2017

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme:

Přehled nákladů a výnosů

Bilance finančních vztahů

Soustava ukazatelů k rozpočtu

Investice

Mzdy

Střednědobý výhled