Zákonné informace

FINANČNÍ DOKUMENTY 2017

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme:

Přehled nákladů a výnosů

Bilance finančních vztahů

Soustava ukazatelů k rozpočtu

Investice

Mzdy

Střednědobý výhled