TECHNOLOGIE SKLA

Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme opět tento atraktivní obor. Jsme jediná škola v České republice, která tento obor nabízí. Studenti se důkladně seznámí se základními vlastnostmi skla, tvarováním i jeho zušlechťováním. Během studia budou spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků. Absolventi naleznou uplatnění ve sklářských firmách a různých úsecích souvisejících s výrobou skla.

SPECIALIZOVANÉ LABORATOŘE

Pro výuku laboratorního cvičení slouží čtyři specializované laboratoře (analytická chemie, fyzikální chemie, chemická technologie, anorganická a organická chemie) s odpovídajícím vybavením.

ODBORNÉ EXKURZE

Nedílnou součástí studia a praktických dovednosti získaných ve školních laboratořích jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze. Během studia budou žáci spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

AKTUÁLNÍ STAV ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU

 

Informace o sklářském průmyslu za rok 2017 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2016 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2015 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2014 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2013 naleznete zde.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmyslu naleznete zde.

STIPENDIUM LIBERECKÉHO KRAJE

Jedním z důležitých zaměstnavatelů, kteří mají zájem o absolventy tohoto oboru, je firma Preciosa, a.s. Firma Preciosa společně s Libereckým krajem finančně podpoří žáky oboru Technologie skla po splnění podmínek stipendijního programu.

 

Stipendijní program Libereckého kraje pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

 

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

 

V součané chvíli tento maturitní obor studují 4 žáci v 1. ročníku a 3 žáci v 3. ročníku.