TECHNOLOGIE SKLA

Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme opět tento atraktivní obor. Jsme jediná škola v České republice, která tento obor nabízí. Studenti se důkladně seznámí se základními vlastnostmi skla, tvarováním i jeho zušlechťováním. Během studia budou spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků. Absolventi naleznou uplatnění ve sklářských firmách a různých úsecích souvisejících s výrobou skla.

SPECIALIZOVANÉ LABORATOŘE

Pro výuku laboratorního cvičení slouží čtyři specializované laboratoře (analytická chemie, fyzikální chemie, chemická technologie, anorganická a organická chemie) s odpovídajícím vybavením.

ODBORNÉ EXKURZE

Nedílnou součástí studia a praktických dovednosti získaných ve školních laboratořích jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze. Během studia budou žáci spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Profilová část maturity (odborná)

• Chemie (ústní zkouška)
• Technologie skla (ústní zkouška)
• Technologie skla (praktická zkouška)

Maturitní témata předmětů v profilové části naleznete v přiloženém .

 

Společná část (státní) maturit

Od roku 2010 žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek a to z Českého jazyka a literatury, další zkoušku si mohou volit z Matematiky nebo z cizího jazyka.

Pro maturitní zkoušku školního z předmětu Český jazyk a literatura škola zveřejní škola  seznam literatury (Kánon).

 

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku.

 

Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

 

AKTUÁLNÍ STAV ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU

 

Informace o sklářském průmyslu za rok 2018 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2017 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2016 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2015 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2014 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2013 naleznete zde.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmyslu naleznete zde.

STIPENDIUM LIBERECKÉHO KRAJE

Jedním z důležitých zaměstnavatelů, kteří mají zájem o absolventy tohoto oboru, je firma Preciosa, a.s. Firma Preciosa společně s Libereckým krajem finančně podpoří žáky oboru Technologie skla po splnění podmínek stipendijního programu.

 

Stipendijní program Libereckého kraje pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Stipendijní program Libereckého kraje pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

 

V součané chvíli tento maturitní obor studují 3 žáci v 1. ročníku, 4 žáci v 2. ročníku a 3 žáci v 4. ročníku.