NAKAP I.

logo

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Kroužky pro žáky ZŠ a SŠ v rámci projektu budou probíhat ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.

Projekt NAKAP LK I je spolufinancován Evropskou unií.

Prezentace https://slideplayer.cz/slide/13669276/

 

Cílem projektu je podpora některých intervencí, které byly naplánovány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

V rámci podpory polytechnického vzdělávání budou probíhat na naší škole kroužky:

Pro žáky ZŠ:

Pro žáky SŠ: Technicko-umělecký kroužek

Z kroužku pro žáky SŠ    Fotogalerie,  Fotogalerie1

Jsme zapojeni i do projektových dní iQLANDIA v Liberci – „Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP“.Naši žáci se zúčastní programu Anorganická chemie a biochemie.

14. 11. 2018 se 3. a 4. chemický ročník účastnil projektového dne v iQLANDII v Liberci s programem Anorganická chemie a Biochemie.

22. 10. 2019 se projektového dne v iQLANDII v Liberci účastnili žáci 2. a 3. chemického ročníku s programem Anorganická  chemie a Biochemie.

Reflexní zpráva