MENU iCanteen

Online přihlašování a odhlašování stravy iCanteen – zde

Vstup do jídelny je opět zadním vchodem z parkoviště.

Po budově se pohybujte pouze s ochranou dýchacích cest. Děkujeme

Jídelní lístek 48. týden 2021

Jídelní lístek 49. týden 2021

 

  • Nově je možno vybírat oběd ze třech možností

  • Noví strávníci si v kanceláři vedoucího DM vyzvednou stravovací čip (záloha 120,- Kč)

Změna cen:

Ceník platný od 1.9.2021

Upozornění pro strávníky – Covid-19:

  • Ve společných prostorách budovy je povinnost nosit roušku (s výjimkou doby konzumace stravy).
  • Externí strávníci mají možnost konzumace jídla ve vyhrazených prostorách.

Děkujeme za respektování opatření

 Alergeny

Od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem je povinností jídelen označovat na jídelníčku alergeny. Legislativně určené alergenové složky jsou označeny následujícími čísly. Číselný přehled alergenů naleznete i na nástěnce školní jídelny. V jídelním lístku jsou vždy u pokrmu vyznačeny obsažené alergeny číselně.

Na základě častých dotazů týkajících se placení stravného a odhlašování obědů:

Placení stravného – prostřednictvím přiděleného variabilního symbolu zákonný zástupce uhradí do 28. 8. 2021 první dobití kreditu na účet školy: 500900574/0600 v minimální výši 700 Kč (pouze obědy) nebo 2830 Kč (platba za celodenní stravování a ubytování – strávník ubytovaný v DM školy). Kredit bude žákovi nahrán do systému stravování. Objednáním stravy dochází k čerpání kreditu. Žák a jeho zákonný zástupce sledují stav kreditu a včas provedou jeho případné navýšení. V případě nedostatečného kreditu bude mít strávník zablokováno objednávání stravy do doby, než dojde k jeho opětovnému dobití.

Informace o kreditu, přihlašování, odhlašování stravy:

  • online aplikace iCanteen (rodiče, žáci)
  • terminál v jídelně (stravovací čip, žáci)
  • telefonicky či osobně v kanceláři ekonomky školy nebo vedoucího domova mládeže

Žáci ubytovaní na domově mládeže – měsíční platba (2830 Kč) je společná pro stravování i ubytování.  Ze zaslané částky  je vždy umořena úhrada za ubytování, zbytek je převeden na stravovací kredit. Vyúčtování plateb a případné vrácení přeplatku proběhne během července po skončení školního roku.

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke školnímu stravování

Provozní řád školní jídelny

Informace k vyúčtování ubytování v DM podrobnější

Na dotazy Vám odpovíme prostřednictvím e-mailu: melichar@supss.cz nebo na tel. 725 397 154