MENU

Od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem je povinností jídelen označovat na jídelníčku alergeny.

Legislativně určené alergenové složky jsou označeny následujícími čísly. Číselný přehled alergenů naleznete i na nástěnce školní jídelny. V jídelním lístku jsou vždy u pokrmu vyznačeny obsažené alergeny číselně.

Jídelní lístek  10. týden 2020  12. týden 2020

 Na základě častých dotazů tykajících se placení stravného a odhlašování obědů:

Placení stravného – na základě vyúčtování (pro fyzické osoby) nebo faktury (pro organizace) lze platit převodem na účet č. 500900574/0600 i hotově na DM. Splatnost do 20. dne v měsíci za předchozí měsíc. Při nezaplacení stravného v daném termínu bude pozastaven výdej stravy až do zaplacení. Do konce září každého školního roku je strávník povinen zaplatit zálohu ve výši Kč 600,- pro neubytovaného nebo 2550,- pro ubytovaného studenta. Ztráta nebo zapomenutí čipu – pokud strávník zapomene čip, vyžádá si u vedoucího stravování náhradní lístek. Při ztrátě čipu je povinen toto nahlásit neprodleně vedoucímu stravování, ten čip zablokuje pro zamezení možnosti zneužití a strávník si zakoupí čip nový. Odhlášení/přihlášení stravy –  odhlášení oběda provádí strávník osobně, telefonicky nebo sám u objednacího boxu umístěného v jídelně dle „Návodu na použití objednacího místa na období“ (vyvěšený u boxu) na období až 14 dní dopředu. Na příslušný den lze objednat i odhlásit oběd pouze předchozí den do 10.00 hodin. Ze závažných důvodů lze stravu odhlásit i objednat do 7 hodin v den odběru. Objednat lze pouze 1 porci hlavního jídla na 1 čip. Objednat i odhlásit oběd lze za stejných časových podmínek i prostřednictvím e-mailu: sefrova@supss.cz nebo na tel. 725 397 154.