MENU iCanteen

Online přihlašování a odhlašování stravy iCanteen

Jídelní lístek 40. týden 2020

Jídelní lístek 41. týden 2020

Od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem je povinností jídelen označovat na jídelníčku alergeny. Legislativně určené alergenové složky jsou označeny následujícími čísly. Číselný přehled alergenů naleznete i na nástěnce školní jídelny. V jídelním lístku jsou vždy u pokrmu vyznačeny obsažené alergeny číselně.

Na základě častých dotazů týkajících se placení stravného a odhlašování obědů:

Placení stravného – prostřednictvím přiděleného variabilního symbolu zákonný zástupce uhradí do 28. 8. 2020 první dobití kreditu na účet školy: 500900574/0600 v minimální výši 600 Kč (pouze obědy) nebo 2550 Kč (platba za celodenní stravování a ubytování – strávník ubytovaný v DM školy). Kredit bude žákovi nahrán do systému stravování. Objednáním stravy dochází k čerpání kreditu. Žák a jeho zákonný zástupce sledují stav kreditu a včas provedou jeho případné navýšení. V případě nedostatečného kreditu bude mít strávník zablokováno objednávání stravy do doby, než dojde k jeho opětovnému dobití.

Informace o kreditu, přihlašování, odhlašování stravy:

  • online aplikace iCanteen (rodiče, žáci)

  • terminál v jídelně (stravovací čip, žáci)

  • telefonicky či osobně v kanceláři ekonomky školy nebo vedoucího domova mládeže

Žáci ubytovaní na domově mládeže – měsíční platba (2550 Kč) je společná pro stravování i ubytování.  Ze zaslané částky  je vždy umořena úhrada za ubytování, zbytek je převeden na stravovací kredit. Vyúčtování plateb a případné vrácení přeplatku proběhne během července po skončení školního roku.

Přihláška ke školnímu stravování

Provozní řád školní jídelny

Na dotazy Vám odpovíme prostřednictvím e-mailu: melichar@supss.cz nebo na tel. 725 397 154