DOKUMENTY

Ředitel školy vydává v souladu s § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. „Školní řád SUPŠ“.

Školní řád SUPŠS Železný Brod platný od 1. 9. 2021

 

Ředitel školy každoročně zveřejňuje v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), výroční zprávu o činnosti školy za školní rok a zveřejnit ji vždy na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2021-2022

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2020-2021

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2019-2020

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2018-2019

Přílohu č. 5 naleznete zde.

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2017-2018

Výroční_zpráva SUPŠS Železný Brod 2016-2017

Výroční_zpráva SUPŠS Železný Brod 2015-2016

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2014-2015

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2013-2014

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2012-2013

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2011-2012

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2010-2011

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2009-2010

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2008-2009

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2007-2008

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2006-2007

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2005-2006

 

Ředitel školy zveřejňuje tzv. Inspekční zprávy, které obsahují hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

Inspekční_zpráva 2022

Inspekční zpráva  2017

Inspekční zpráva podzimní maturitní zkoušky 2014

Inspekční zpráva školního roku 2010-2011

Inspekční zpráva školního roku 2008-2009

Inspekční zpráva školního roku 2005-2006

 

Ředitel školy v souladu se svými zákonnými povinnostmi zveřejňuje tyto dokumenty.

Zřizovací listina SUPŠS

Organizační řád školy 2020

Etický kodex SUPŠS Železný Brod

Organizační struktura školy od 1. 8. 2020

Krizový plán – preventivní program školy

Strategie rozvoje SUPŠS

 

Ředitel školy v souladu se svými zákonnými povinnostmi zveřejňuje přehled školních vzdělávacích programů. Úplné verze všech Školských vzdělávacích programů, včetně jejich průběžných aktualizací jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

  1. ŠVP Aplikovaná chemie II (28-44-M/01) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/293/2016 a je podle něj vyučováno od 1. září 2016.
  2. ŠVP Design skla I (82-41-M/13) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/292/2016 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2016.
  3. ŠVP Produktový design I (82-41-M/04) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/291/2016 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2016.
  4. ŠVP Design skla II.(82-41-M/13) byl dne 3. 8. 2012 schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/308/2018 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2018.
  5. ŠVP Aplikovaná chemie III (28-44-M/01) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/297/2018 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2018.
  6. ŠVP Produktový design II (82-41-M/04) byl schválen pod Č.j.: SUPŠS-ŽB/307/2018 a vyučuje se podle něj od 1. září 2018.
  7. ŠVP Technologie skla II. (28-46-M/01) byl schválen pod Č.j.: SUPŠS-ŽB/298/2018 a vyučuje se podle něj od 1. září 2018.

Školská rada

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při středních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Vymezení pravomocí školské rady naleznete ve školském zákoně 561/2004 Sb., § 168.

Složení Školské rady SUPŠS:

Jan Schindler – předseda Školské rady – zvolen za pedagogy SUPŠS
Petr Melichar – zvolen za pedagogy SUPŠS
Natálie Kouřilová – zvolena za zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků
Václav Jaroš – zvolen za zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků
Mgr. František Lufinka – zvolen za zřizovatele LK
Ivan Kalousek – zvolen za zřizovatele LK

Volební řád školských rad libereckého kraje naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 24. 4. 2015 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 29. 4. 2016 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 23. 10. 2017 naleznete zde.

Zápisy z předčasných voleb do školské rady ze dne 15. 11. 2017 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 1. 12. 2017 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 27. 3. 2020 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 1. – 4. 6. 2021 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 20. – 21. 9. 2022 naleznete zde.

Zápis z 41. jednání školské rady naleznete zde.

Zápis z 40. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 39. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 38. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 37. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 37. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 36. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 35. jednání školské rady naleznete zdezde. A dodatek zde.
Zápis z 34. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 33. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 32. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 31. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 30. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 29. jednání školské rady naleznete  zde.
Dodatky k zápisu z 29. jednání zaslané předsedkyní dne 9. 10. 2017 naleznete zdezde.
Zápis z 28. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 27. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 26. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 25. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 24. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 23. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 22. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 21. jednání školské rady naleznete zde.
Zápisy z jednání školské rady z 2013-2014 naleznete zde.
Starší zápisy z jednání školské rady naleznete zde.
Zápisy z voleb do školské rady naleznete zde.