DOKUMENTY

Ředitel školy vydává v souladu s § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. „Školní řád SUPŠ“.

Školní řád SUPŠS Železný Brod

 

Ředitel školy každoročně zveřejňuje v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), výroční zprávu o činnosti školy za školní rok a zveřejnit ji vždy na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2019-2020

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2018-2019

Přílohu č. 5 naleznete zde.

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2017-2018

Výroční_zpráva SUPŠS Železný Brod 2016-2017

Výroční_zpráva SUPŠS Železný Brod 2015-2016

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2014-2015

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2013-2014

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2012-2013

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2011-2012

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2010-2011

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2009-2010

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2008-2009

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2007-2008

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2006-2007

Výroční zpráva SUPŠS Železný Brod 2005-2006

 

Ředitel školy zveřejňuje tzv. Inspekční zprávy, které obsahují hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

Protokol o kontrole ČŠI dne 28.8.2019

Protokol o kontrole ČŠI 2019

Protokol o kontrole ČŠI 2018

Inspekční zpráva  2017

Inspekční zpráva podzimní maturitní zkoušky 2014

Inspekční zpráva školního roku 2010-2011

Inspekční zpráva školního roku 2008-2009

Inspekční zpráva školního roku 2005-2006

 

Ředitel školy v souladu se svými zákonnými povinnostmi zveřejňuje tyto dokumenty.

Zřizovací listina SUPŠS

Organizační řád SUPŠS 2015

Etický kodex SUPŠS Železný Brod

 

Ředitel školy v souladu se svými zákonnými povinnostmi zveřejňuje přehled školních vzdělávacích programů. Úplné verze všech Školských vzdělávacích programů, včetně jejich průběžných aktualizací jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

  1. ŠVP Aplikovaná chemie II (28-44-M/01) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/293/2016 a je podle něj vyučováno od 1. září 2016.
  2. ŠVP Design skla I (82-41-M/13) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/292/2016 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2016.
  3. ŠVP Produktový design I (82-41-M/04) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/291/2016 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2016.
  4. ŠVP Design skla II.(82-41-M/13) byl dne 3. 8. 2012 schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/308/2018 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2018.
  5. ŠVP Aplikovaná chemie III (28-44-M/01) byl schválen pod Č. j.: SUPŠS-ŽB/297/2018 a je podle něj vyučováno od 1. 9. 2018.
  6. ŠVP Produktový design II (82-41-M/04) byl schválen pod Č.j.: SUPŠS-ŽB/307/2018 a vyučuje se podle něj od 1. září 2018.
  7. ŠVP Technologie skla II. (28-46-M/01) byl schválen pod Č.j.: SUPŠS-ŽB/298/2018 a vyučuje se podle něj od 1. září 2018.

Školská rada

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se při středních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Vymezení pravomocí školské rady naleznete ve školském zákoně 561/2004 Sb., § 168.

Složení Školské rady SUPŠS:

Jan Schindler – předseda Školské rady – zvolen za pedagogy SUPŠS
Petr Melichar – zvolen za pedagogy SUPŠS
Bc. Zdeňka Fialová – zvolena za zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků, kontakt fialova.zd@seznam.cz
Zbyněk Votoček – zvolen za zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků, kontakt z.votocek@volny.cz
Mgr. František Lufinka – zvolen za zřizovatele LK
Ivan Kalousek – zvolen za zřizovatele LK

Volební řád školských rad libereckého kraje naleznete zde.

Zveřejnění výsledků voleb naleznete zde.

Zveřejnění kandidátů do voleb naleznete zde.

Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady na 27. 3. 2020 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 24. 4. 2015 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 29. 4. 2016 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 23. 10. 2017 naleznete zde.

Zápisy z předčasných voleb do školské rady ze dne 15. 11. 2017 naleznete zde.

Zápisy z voleb do školské rady ze dne 1. 12. 2017 naleznete zde.

Zápis z 38. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 37. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 37. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 36. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 35. jednání školské rady naleznete zdezde. A dodatek zde.
Zápis z 34. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 33. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 32. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 31. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 30. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 29. jednání školské rady naleznete  zde.
Dodatky k zápisu z 29. jednání zaslané předsedkyní dne 9. 10. 2017 naleznete zdezde.
Zápis z 28. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 27. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 26. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 25. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 24. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 23. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 22. jednání školské rady naleznete zde.
Zápis z 21. jednání školské rady naleznete zde.
Zápisy z jednání školské rady z 2013-2014 naleznete zde.
Starší zápisy z jednání školské rady naleznete zde.
Zápisy z voleb do školské rady naleznete zde.