Zaměření:
ANALYTICKÁ CHEMIE
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
FARMACEUTICKÉ SUBSTANCE
VÝPOČETNÍ TECHNIKA V CHEMII
CHEMICKÁ TECHNOLOGIE
PODNIKOVÝ MANAGMENT
 • APLIKOVANÁ CHEMIE

  Naše škola je jediná v Libereckém kraji, kde je možné studovat tento specifický obor. Nabízí kvalitní odborné zázemí, které je doplněno o novou vyučovací a výpočetní techniku a moderně vybavený komplex laboratoří. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Svým obsahem uspokojí zájemce o chemii, matematiku, biologii, ochranu přírody, chemickou analýzu, průmyslové technologie a počítačovou techniku. Obor Aplikovaná chemie vychází z jednotného základu, který je vyučován v prvních dvou ročnících. V této počáteční fázi studia žáci získají všeobecný odborný přehled.

   

  SPECIALIZOVANÉ LABORATOŘE

  Pro výuku laboratorního cvičení slouží čtyři specializované laboratoře (analytická chemie, fyzikální chemie, chemická technologie, anorganická a organická chemie) s odpovídajícím vybavením.

  ODBORNÉ EXKURZE

  Praktické dovednosti získané v laboratoři si žáci prohlubují a rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na pracoviště výrobních podniků, výzkumných ústavů a vysokých škol.

  VOLBA ZAMĚŘENÍ

  Kritéria pro volbu zaměření na konci 2. ročníku naleznete zde.

  MATURITNÍ ZKOUŠKY

  Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)

  Profilová část maturity (odborná)

  • Chemie (ústní zkouška)
  • Aplikovaná analytická chemie (ústní zkouška)
  • Analytická a fyzikální chemie (praktická zkouška)

  Maturitní témata předmětů v profilové části naleznete v přiloženém dokumentu.

   

  Společná část (státní) maturit

  Od roku 2010 žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek a to z Českého jazyka a literatury, další zkoušku si mohou volit z Matematiky nebo z cizího jazyka.

  Pro maturitní zkoušku školního z předmětu Český jazyk a literatura škola zveřejní škola  seznam literatury (Kánon).

   

  Nepovinné zkoušky

  Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku.

   

  Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

  Termíny

  Písemné práce – Český jazyk a literatura – bude upřesněno, Anglický jazyk - bude upřesněno.

  Předání ročníkového vysvědčení – 30. dubna 2021

  Didaktický test z Matematiky – bude upřesněno, z Českého jazyka - bude upřesněno a Anglického jazyka - bude upřesněno.

  Praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie – 11. a 12. května 2021

  Ústní zkoušky z profilových předmětů – 24. až 28. května 2021

  Předání závěrečného vysvědčení – bude upřesněno

   

 • jednotný základ-všeobecný odborný přehled
  volba ze šesti zaměření ve druhém ročníku
  chemie, matematika, fyzika, biologie, ochrana přírody, chemická analýza, průmyslové technologie a počítačová technika
  kvalitní vybavení odborných učeben
  moderní komplex chemických laboratoří
  laboratorní práce – pokusy, rozbory vzorků, příprava sloučenin, pravidla práce s chemickými látkami
  odborná praxe v chemických laboratořích a provozech
  odborné exkurze – chemické firmy, laboratoře, výzkumná pracoviště, vysoké školy