100 let školy

OSLAVY 100. VÝROČÍ SKLÁŘSKÉ ŠKOLY 2020

termín konání: Sobota 20. 6. 2020
místo konání: Budova SUPŠS Železný Brod, Smetanovo zátiší 470
rozsah akce: Celodenní organizovaný program (bude průběžně upřesňován)
hlavní cíl: Celoškolní sraz absolventů školy s oslavou výročí školy
slavnostní zahájení před budovou školy (vedení školy, zřizovatel, město, sociální partneři)
vítání a provázení hostů a sociálních partnerů školy (spolupracující zainteresované strany, české, regionální i zahraniční školy, firmy, instituce)
celoškolní sraz v tělocvičně školy s přivítáním absolventů
slavnostní křest knihy „SKLO 100 BROD“
celodenní otevření školy s výstavou žákovských prací
dopolední žákovské předvádění práce na dílnách a ateliérech
celodenní ukázky na sklářské huti
slavnostní vysazení pamětní lípy na pozemku školy
hudební vstupy
představení celoskleněného hudebního nástroje Karnyx
občerstvení v areálu školy
taneční večer v atriu školy
taneční zábava nebo ples v místní sokolovně od 20.00 hodin

Poznámka k programu: Škola neorganizuje jednotlivé třídní srazy

 

VÝ­ZVA AB­SOL­VEN­TŮM
Chce­te-li být in­for­mo­vá­ní o plá­no­va­ných osla­vách 100. let ško­ly pak pro­sí­me o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho do­taz­ní­ku zde.

 

MINCE

Česká národní banka vydá do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 100. výročí založení naší školy. Autorem vítězného výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, pedagog SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Mince v nominální hodnotě 200 Kč se vydává ve dvojím provedení, které se liší povrchovou úpravou. Cena v distribuci se bude pohybovat okolo 450 Kč v běžném a 550 Kč v špičkovém provedení. Mince bude ražena v limitované sérii a bude se prodávat prostřednictvím smluvních partnerů ČNB. Informací o soutěži vedoucí k vzniku mince naleznete zde.