OSLAVY 100. VÝROČÍ ŠKOLY

OSLAVY 100 LET SKLÁŘSKÉ ŠKOLY 2020|2021

Po loňském nuceném přesunu oslavy 100. výročí sklářské školy z důvodu opatření proti covid na rok letošní, potvrzujeme její uskutečnění v sobotu 19. 6. 2021. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zredukovat původní, loni avizovaný program oslav. Určitě se neuskuteční oficiální sraz absolventů se zdravicí v kině a večerní taneční zábava plánovaná v místní sokolovně.

 

PODMÍNKY VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

Upozorňujeme, že před vstupem do budovy školy je nutno prokázat se certifikátem dokládajícím očkování, nebo laboratorním dokladem o prodělání covidu nejdéle před 180 dny, nebo potvrzením o absolvování antigenního testu nejdéle před 72 hodinami a nebo PCR testu nejdéle před 7 dny. Nemáte-li žádný z uvedených dokladů, můžete si nechat provést antigenní test pracovníky ČČK přímo před školou v čase od 9:00 do 14:30. Pokud návštěvník školy nepředloží patřičný doklad, pak mu dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zdezde nebude umožněn vstup do budovy školy. Ve školských zařízeních platí i nadále povinnost nosit roušku či respirátor a dodržovat stanovený rozestup mezi osobami. Vstup do budovy školy bude umožněn až po skončení slavnostního zahájení se svěcením knihy, tedy zhruba v 10.30 hodin.


PROGRAM OSLAVY | 19. 6. 2021

  • 10.00 hodin – Slavnostní zahájení
  • 10.10 hodin – Svěcení knihy SKLO|STO|BROD
  • 10.20 hodin – Slavnostní přípitek
  • 10.30 hodin – Symbolické vysazení pamětní lípy
  • 11.00 hodin – Zahájení výstavy skla 1920|2020, úvodní slovo Lenka Patková
  • 11.00 hodin – Občerstvení
  • 10.00 – 11.30 hodin – Hudební program ZUŠ Železný Brod
  • 11.30 – 15.30 hodin – Předvádění v dílnách a laboratořích
  • 13.00 hodin – Stezka svobody – výroba 13. symbolické krychle na huti


PODMÍNKY VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

Upozorňujeme, že před vstupem do budovy školy je nutno prokázat se certifikátem dokládajícím očkování, nebo laboratorním dokladem o prodělání covidu nejdéle před 180 dny, nebo potvrzením o absolvování antigenního testu nejdéle před 72 hodinami a nebo PCR testu nejdéle před 7 dny. Pokud návštěvník školy nepředloží patřičný doklad, pak mu dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (zdezde) nebude umožněn vstup do budovy školy. Ve školských zařízeních platí i nadále povinnost nosit roušku či respirátor a dodržovat stanovený rozestup mezi osobami. Vstup do budovy školy bude umožněn až po skončení slavnostního zahájení se svěcením knihy.

 

KNIHA O ŠKOLE

Hlavní symbol oslav, 320 stránková kniha o naší škole, SKLO|STO|BROD, je v tuto chvíli vytištěna v  nákladu 1500 kusů. Pamětní 200 Kč stříbrná mince školy, vydaná loni k výročí školy Českou národní bankou v Praze, je více než rok v distribuci obchodníků s mincemi.

VELKÁ VÝSTAVA K VÝROČÍ

V roce 2020 se nám podařilo uskutečnit velkou výroční výstavu SKLOLETÍ v reprezentativním Kotěrově Muzeu východních Čech v Hradci Králové, která představila především současnost školy žákovskými pracemi designu skla a produktového designu s malým ohlédnutím
do historie počátků školy. Tuto hotovou výstavu letos přesuneme do galerie N Technické univerzity Liberec v Jablonci nad Nisou v termínu 1. 9. – 30. 9. 2021.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA K OSLAVĚ

Připravovaná tradiční letní prázdninová výstava žákovských prací v budově školy bude letos mimořádně reprezentovat průřez historií školy výběrem skla v rozsahu let 1920|2020 z depozitářů školy a Městského muzea. Vernisáž proběhne v rámci programu oslavy
již 19. 6. 2021 a návštěvníkům bude k dispozici denně od 10.00 do 17.00 hodin od 1. 7.
do 21. 8. 2021. (neděle – pondělí zavřeno).

LSD|SKLENĚNÉ MĚSTEČKO|KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ

Dalším programem letošního podzimu je tradiční Letní sklářská dílna (LSD) ve spolupráci s Městským muzeem v týdnu 6. – 10. 9. 2021 a především Skleněné městečko s termínem konání 18. – 19. 9. 2021. Následovat bude i významná participace školy na krajském Křišťálovém údolí v říjnu 2021. Na všech akcích pro veřejnost plánujeme tradiční předvádění řemesel s žáky na jednotlivých dílnách a ukázky v laboratořích.

MINCE

Česká národní banka vydá do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 100. výročí založení naší školy. Autorem vítězného výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, pedagog SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Mince v nominální hodnotě 200 Kč se vydává ve dvojím provedení, které se liší povrchovou úpravou. Cena v distribuci se bude pohybovat okolo 450 Kč v běžném a 550 Kč v špičkovém provedení. Mince bude ražena v limitované sérii a bude se prodávat prostřednictvím smluvních partnerů ČNB. Informací o soutěži vedoucí k vzniku mince naleznete zde.