OSLAVY 100. VÝROČÍ ŠKOLY

TERMÍN KONÁNÍ AKCE SE PŘESOUVÁ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 NA 19. 6. 2021!

Původní ohlášený termín hlavní oslavy 100. výročí školy stanovený na sobotu 20. 6. 2020 přesouváme o jeden rok, tedy ze školního roku 2019/20 na školní rok 2020/21, který je ekvivalentní školnímu roku založení školy 1920/21. Vše se tak děje z důvodu zavedených vládních opatření proti COVID 19, uzavření škol, omezení pohybu společnosti, oslabení průmyslu, firem a dalších sociálních partnerů. Ve hře je opět sobota, tentokrát 19. 6. 2021 a inzerovaný program zveřejněný na webu školy prozatím zůstává beze změn. Většinu příprav jsme již měli hotovou, co lze, přesouváme o jeden rok. Hlavní dílo, symbol oslav, které vstoupí do dějin, je 320 stránková kniha SKLO|STO|BROD. V tuto chvíli je kompletně napsána a nachází se ve fázi korektur a dokončování grafiky. Pokud nám po odeznění COVID 19 opět zřizovatel uvolní již připravené finance na tisk knihy, zadáme obratem soutěž na dodavatele, vše máme předjednané. Pamětní mince školy, soutěžená ČNB, je po únorové objednávce ve výrobě v požadované emisi, do rukou se nám dostane začátkem léta, nejdéle v srpnu 2020. Ani zbytek roku, poškozeného COVID 19, nebude bez akcí, kde se se školou můžete slavnostně i běžně potkat. Pokusím se o chronologii následujících akcí, které se uskuteční. Podařilo se nám získat termín a reprezentativní místo pro realizaci velké výstavy školy k výročí a ještě v tomto roce. Jde o Kotěrovo Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kde máme nabídku termínu výstavy od začátku července do poloviny listopadu 2020 se slavnostní dernisáží. Součástí dohodnutých prezentací řemesel naší školy pro ZŠ a ZUŠ ve dvoraně muzea bude navíc i hlavní akce otevření muzea veřejnosti, Muzejní noc, se kterou máme počítat v polovině října nebo listopadu 2020. Koncepčně výstava v MVČ představí současnost školy přes žákovské práce s malým ohlédnutím do historie. Další akcí podzimu je tradiční Skleněné městečko s termínem konání 12. – 13. 9. 2020 a novinkou od loňska je i naše významná participace na krajské akci Křišťálové údolí o víkendu 7. – 8. 11. 2020. Na obou akcích budeme převážně předvádět řemesla s žáky na dílnách a přínosy našich všech oborů vzdělávání. Všechny zmíněné prezentace nám významně pomohou v náborové činnosti před podáváním přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou. Reklamu škole a výročí připravujeme pro nově zrekonstruované venkovní vitríny budovy České spořitelny, za což děkujeme Městu Železný Brod, panu starostovi a realizátorům. Pro průčelí budovy školy, nad vchod a na vlajku v jiné verzi, podobně i na všechny příjezdové hlavní tahy do města připravujeme jednotný systém poutačů s informací o škole a jejím výročí, termínu oslavy, výstav. Jelikož je naše škola v noci neviditelná, skrývá se v temnu za rozzářenými paneláky Vaněčkovy ulice, zrealizovali jsme s panem školníkem a za podpory firmou Steinel technik Liberec automatické noční osvětlení tympanonu průčelí školy s hodinami, ať víme, která bije…

 

PROGRAM OSLAV

Místo konání: Budova SUPŠS Železný Brod, Smetanovo zátiší 470
rozsah akce: Celodenní organizovaný program (bude průběžně upřesňován)
hlavní cíl: Celoškolní sraz absolventů školy s oslavou výročí školy
slavnostní zahájení před budovou školy (vedení školy, zřizovatel, město, sociální partneři)
vítání a provázení hostů a sociálních partnerů školy (spolupracující zainteresované strany, české, regionální i zahraniční školy, firmy, instituce)
celoškolní sraz v tělocvičně školy s přivítáním absolventů
slavnostní křest knihy „SKLO 100 BROD“
celodenní otevření školy s výstavou žákovských prací
dopolední žákovské předvádění práce na dílnách a ateliérech
celodenní ukázky na sklářské huti
slavnostní vysazení pamětní lípy na pozemku školy
hudební vstupy
představení celoskleněného hudebního nástroje Karnyx
občerstvení v areálu školy
taneční večer v atriu školy
taneční zábava nebo ples v místní sokolovně od 20.00 hodin

Poznámka k programu: Škola neorganizuje jednotlivé třídní srazy

 

VÝ­ZVA AB­SOL­VEN­TŮM

Chce­te-li být in­for­mo­vá­ní o plá­no­va­ných osla­vách 100. let ško­ly pak pro­sí­me o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho do­taz­ní­ku zde.

 

MINCE

Česká národní banka vydá do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 100. výročí založení naší školy. Autorem vítězného výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, pedagog SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Mince v nominální hodnotě 200 Kč se vydává ve dvojím provedení, které se liší povrchovou úpravou. Cena v distribuci se bude pohybovat okolo 450 Kč v běžném a 550 Kč v špičkovém provedení. Mince bude ražena v limitované sérii a bude se prodávat prostřednictvím smluvních partnerů ČNB. Informací o soutěži vedoucí k vzniku mince naleznete zde.