OSLAVY 100. VÝROČÍ ŠKOLY

TERMÍN KONÁNÍ AKCE SE PŘESOUVÁ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 NA 19. 6. 2021!

Původní ohlášený termín hlavní oslavy 100. výročí školy, stanovený na sobotu 20. 6. 2020, přesouváme o jeden rok, tedy ze školního roku 2019/20 na školní rok 2020/21, který je ekvivalentní založení školy v říjnu školního roku 1920/21. Vše se tak děje z důvodu zavedených vládních opatření proti COVID-19, omezení pohybu společnosti a oslabení průmyslu, firem, školství a sociálních partnerů. Ve hře je opět sobota, tentokrát 19. 6. 2021 a inzerovaný program zveřejněný na webu školy prozatím zůstává beze změn. Většinu příprav jsme již měli hotovou, co lze, přesouváme o jeden rok. Hlavní dílo, symbol oslav, které vstoupí do dějin, je 320 stránková kniha SKLO|STO|BROD. V tuto chvíli je kompletně napsána a nachází se ve fázi dokončování grafiky s termínem autorského odevzdání do 30. 10. 2020. Zřizovatel, KÚLK nám po odeznění první vlny COVID 19 opět uvolnil již připravené finance na tisk knihy. V listopadu zadáme soutěž na dodavatele tisku, aby její vytištění proběhlo do konce kalendářního roku 2020. Pamětní mince školy, soutěžená ČNB, byla po únorové objednávce vyrobena v požadované emisi a obdrželi jsme ji pro školu již v červenci 2020. Ani zbytek roku poškozeného COVID-19 není bez akcí. Kromě zrealizování velké výstavy školy k 100. výročí v reprezentativním prostoru Kotěrova Muzea východních Čech v Hradci Králové v termínu konání od 3. 7. do 25. 10. 2020, s komentovanými prohlídkami a doprovodnými přednáškami, byly součástí programu i dohodnuté prezentace výstavy a řemesel naší školy pro ZŠ a ZUŠ v polovině září. Na čtvrtek 1. října jsme plánovali slavnostní setkání na výstavě ve formě vernisáže, se všemi sociálními partnery a 23. 10. jsme měli být s předváděním všech oborů naší školy účastni hlavní akce otevření muzea veřejnosti, Muzejní noc. Tyto doprovodné náborové akce se již bohužel nemohly uskutečnit pro vládní opatření proti COVID-19. Koncepčně naše výstava v MVČ představuje současnost školy přes žákovské práce s malým ohlédnutím do historie. Kdo jste se do Hradce Králové na výstavu školy nestihli dostavit, pracujeme na možnosti jejího přesunu do dalšího významného místa, až to vládní opatření umožní a v 3D naskenování ji připomeneme na webu školy. Další uskutečněnou akcí podzimu bylo, hojně navštívené, tradiční, 14. konání veletrhu Skleněné městečko v termínu 12. – 13. 9. 2020 a to i za přísných opatření proti COVID-19. Novinkou od loňska je i naše významná participace na krajské akci Křišťálové údolí, které se letos mělo konat o víkendu 7. – 8. 11. 2020, ale bylo zrušeno prezenčně a nahrazeno elektronickou verzí, které se škola rovněž zúčastní. Na všech akcích převážně předvádíme řemesla s žáky na dílnách. Všechny zmíněné prezentace nám významně pomáhají v náborové činnosti před podáváním přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou. Bohužel, už i na podzim zasáhl nepřítel jménem COVID-19 a spousta akcí byla zrušena, včetně burz škol. Reklamu škole a jejímu výročí jsme rovněž zrealizovali v nově zrekonstruované venkovní vitríně budovy České spořitelny,
za což děkujeme Městu Železný Brod, panu starostovi a realizátorům. Na průčelí školy visí transparent se všemi akcemi roku oslav a na dvou stožárech vlajky s logem oslav 100. výročí školy společně s dalšími vlajkami sociálních partnerů školy. I na všechny příjezdové hlavní tahy do města připravujeme v další fázi jednotný systém poutačů s informacemi o výročí školy, novém termínu konání oslavy a akcí školního roku 2020/21. V tuto dobu probíhá v Galerii V. Rady výstava „Učitelé po škole II“ a v Městském muzeu „Výsledky Letní sklářské dílny“. Jelikož byla naše škola v noci téměř neviditelná, v temnu za rozzářenými panelovými domy Vaněčkovy ulice, zrealizovali jsme za podpory firmy Steinel technik Liberec automatické noční osvětlení tympanonu průčelí školy s hodinami.

15. 10. 2020, Jan Hásek, ředitel školy

 

PROGRAM OSLAV

Místo konání: Budova SUPŠS Železný Brod, Smetanovo zátiší 470
rozsah akce: Celodenní organizovaný program (bude průběžně upřesňován)
hlavní cíl: Celoškolní sraz absolventů školy s oslavou výročí školy
slavnostní zahájení před budovou školy (vedení školy, zřizovatel, město, sociální partneři)
vítání a provázení hostů a sociálních partnerů školy (spolupracující zainteresované strany, české, regionální i zahraniční školy, firmy, instituce)
celoškolní sraz v tělocvičně školy s přivítáním absolventů
slavnostní křest knihy „SKLO 100 BROD“
celodenní otevření školy s výstavou žákovských prací
dopolední žákovské předvádění práce na dílnách a ateliérech
celodenní ukázky na sklářské huti
slavnostní vysazení pamětní lípy na pozemku školy
hudební vstupy
představení celoskleněného hudebního nástroje Karnyx
občerstvení v areálu školy
taneční večer v atriu školy
taneční zábava nebo ples v místní sokolovně od 20.00 hodin

Poznámka k programu: Škola neorganizuje jednotlivé třídní srazy

 

VÝ­ZVA AB­SOL­VEN­TŮM

Chce­te-li být in­for­mo­vá­ní o plá­no­va­ných osla­vách 100. let ško­ly pak pro­sí­me o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho do­taz­ní­ku zde.

 

MINCE

Česká národní banka vydá do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 100. výročí založení naší školy. Autorem vítězného výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, pedagog SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Mince v nominální hodnotě 200 Kč se vydává ve dvojím provedení, které se liší povrchovou úpravou. Cena v distribuci se bude pohybovat okolo 450 Kč v běžném a 550 Kč v špičkovém provedení. Mince bude ražena v limitované sérii a bude se prodávat prostřednictvím smluvních partnerů ČNB. Informací o soutěži vedoucí k vzniku mince naleznete zde.