Andarová Zuzana, Mgr.

 

Výchovný poradce

Metodik prevence

Analytická chemie

Aplikovaná analytická chemie

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě    

 

andarova@supss.cz

Bártlová Vladimíra, Ing.

 

ŠVP koordinátor

Chemická technologie

Chemie léčiv

Technologie skla

Biologický seminář

Základy ekologie a biologie

Konzultační hodiny:  

po předchozí domluvě

bartlova@supss.cz

Bohuňková Tamara, MgA.

 

Třídní učitelka 2. výtvarného ročníku

 

Výtvarná příprava a navrhování – broušené sklo a tavená plastika

   

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

bohunkova@supss.cz

Dolhi Jana, Ing.

 

ICT koordinátor

Informační a komunikační technologie

Počítačová grafika

Počítačová grafika 3D

Písmo

Technický základ

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

dolhi@supss.cz

Grosman Martin, MgA.

 

Třídní učitel 1. výtvarného ročníku

 

Výtvarná příprava a navrhování – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

grosman@supss.cz

Hásek Jan, Mgr.A.

 

Ředitel školy

Písmo

 

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

hasek@supss.cz

Havlíčková Libuše, Ing.

 

Technologie skla

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

havlickova@supss.cz

Hušková Zdenka, MgA.

 

Výtvarná příprava a navrhování – Malba a dekor

   

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

 

huskova@supss.cz

Janiga Stanislav, Mgr.

 

Český jazyk a literatura

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

janiga@supss.cz

Kolorenčová Iva

   

Praktická cvičení – Produktový design (2. ročník)

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

kolorencova@supss.cz

Košťál Tomáš, MgA.

   

Praktická cvičení – papír, sádra, plast

Praktická cvičení – PD vedení maturitní práce

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

kostal@supss.cz

Kubáčková Dana, Mgr.

 

Třídní učitelka 4. chemického ročníku

 

Matematika

Technické kreslení

Informační a komunikační technologie

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

kubackova@supss.cz

Kynčlová Zuzana, MgA.

 

Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (2. a 4. ročník)

Technologie – papír, plast, dřevo

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

kynclova@supss.cz

Magdaléna Kurfiřtová, Mgr.

 

Anglický jazyk

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

kurfirtova@supss.cz

Mališová Helena, Mgr.

 

Základy společenských věd

Dějepis

Konzultační hodiny:

Dle rozvrhu knihovny

 
   

malisova@supss.cz

Mazánek Josef, Mgr.

 

Matematika

Technický základ

Fyzika

Konzultační hodiny:    

po předchozí domluvě

mazanek@supss.cz

Medek Petr, Ing.

 

Anglický jazyk

Ekonomika

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

medek@supss.cz

Patková Lenka, Mgr.

 

Dějiny výtvarné kultury

Dějiny designu 20. a 21. století

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

 

patkova@supss.cz

Polanská Anna, MgA.

 

Předsedkyně předmětové komise učitelů výtvarných předmětů

Výtvarná příprava a navrhování – Hutní tvarování skla

   

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

 

polanska@supss.cz

Pospíšil David, Mgr.

 

Chemie

Analytická chemie

Tělesná výchova

Základy ekologie a biologie

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

pospisil@supss.cz

Růžička Jakub, Mgr.

   

Třídní učitel  2. chemického ročníku

Chemie (organická, anorganická a fyzikální)

Chemická technika

Biochemie

Technologie výroby farmaceutických substancí

Laboratorní cvičení

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

ruzicka@supss.cz

Rybářová Petra, Mgr.

 

Třídní učitelka 1. chemického ročníku

 

Český jazyk a literatura

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

rybarova@supss.cz

Rýdl Tomáš, MgA.

 

Předseda předmětové komise učitelů výtvarných předmětů

Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (1. a 3. ročník)

Technologie – kov

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

rydl@supss.cz

Schindler Jan

 

Praktická cvičení – Ryté sklo

Speciální technologie – Ryté a broušené sklo

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

 

schindler@supss.cz

Šikolová Renata, Mgr.

 

Třídní učitelka 3. výtvarného ročníku

 

Výtvarná příprava – Ryté sklo

Navrhování – Ryté sklo

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

sikolova@supss.cz

Skrbek Kamil, Ing.

 

Praktická cvičení – Hutní tvarování skla

Počítačová grafika 3D

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

skrbek@supss.cz

Smola Martin, RNDr.

 

Zástupce ředitele

Anglický jazyk

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

smola@supss.cz

Šulcová Iveta

 

Předsedkyně komise dílenských učitelů

 

Praktická cvičení – Malba a dekor Speciální technologie – Malba a dekor

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

sulcova@supss.cz

Tomáš Plesl, Mgr. A.

 

Výtvarná příprava a navrhování – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

plesl@supss.cz

Vacková Bohumila

 

Praktická cvičení – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

Speciální technologie – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

vackova@supss.cz

Vosáhlová Iva, Ing.

 

Třídní učitelka 3. chemického ročníku

 

Předsedkyně předmětové komise učitelů odborných předmětů

 

Technický základ

Chemická laboratorní cvičení

Analytická chemie

Chemická technika

Chemie

Konstrukce

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

vosahlova@supss.cz

Wünschová Jana, Bc.

 

Třídní učitelka 4. výtvarný ročníku

Praktická cvičení – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

Speciální technologie – pro zaměření Figurky a Huť

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

wunschova@supss.cz

Žalský Petr

 

Praktické cvičení – broušené sklo a tavená plastika

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

zalsky@supss.cz