Andarová Zuzana, Mgr.

 

Výchovný poradce

Metodik prevence

Analytická chemie

Aplikovaná analytická chemie

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě    

 

andarova@supss.cz

Bártlová Vladimíra, Ing.

 

Třídní učitelka 4.chemického ročníku

Zástupkyně ředitele

Chemická technologie

Chemie léčiv

ICT Koordinátor

 

Konzultační hodiny:  

po předchozí domluvě

bartlova@supss.cz

Dědková Jana, Ing.

 

ICT koordinátor

Informační a komunikační technologie

Počítačová grafika

Prezentační grafika

ICT seminář

Písmo

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

dedkova@supss.cz

Doležal Jiří

 

Praktická cvičení – Ryté sklo

Speciální technologie – Ryté a broušené sklo

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

 

dolezal.jiri@supss.cz

Doležal Libor, MgA.

 

Ředitel školy

Figurální kresba

     

reditel@supss.cz

Grosman Martin, MgA.

 

Výtvarná příprava a navrhování – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

grosman@supss.cz

Hásek Jan, Mgr.A.

 

Výtvarná příprava a navrhování – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

Figurální kresba

Písmo

 

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

hasek@supss.cz

Havlíčková Libuše, Ing.

 

Technologie skla

Mineralogie

 

Konzultační hodiny:

Po 11:25-12:10

po předchozí domluvě

havlickova@supss.cz

Havlíčková Marta, MgA.

 

Výtvarná příprava a navrhování – broušené sklo a tavená plastika

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

havlickova.marta@supss.cz

Hušková Zdenka, MgA.

 

Výtvarná příprava a navrhování – Malba a dekor

   

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

 

huskova@supss.cz

Kočvara Lukáš, Mgr.

 

Technický základ

Konzultační hodiny:

Pá 9.25 – 9.45

po předchozí domluvě

kocvara@supss.cz

Kolorenčová Iva

   

Praktická cvičení – Produktový design (2. ročník)

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

kolorencova@supss.cz

Košťál Tomáš, MgA.

   

Praktická cvičení – papír, sádra, plast

Praktická cvičení – PD vedení maturitní práce

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

kostal@supss.cz

Kubáčková Dana, Mgr.

 

Třídní učitelka 2. chemického ročníku

 

Matematika

Technické kreslení

Informační a komunikační technologie

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

kubackova@supss.cz

Kynčlová Zuzana, MgA

 

Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (2. a 4. ročník)

Technologie – papír, plast, dřevo

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

kynclova@supss.cz

Linhartová Dana, Mgr., Ph.D.

 

Dějiny výtvarné kultury

Dějiny designu 20. a 21. století

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

 

linhartova@supss.cz

Mališová Helena, Mgr.

 

Třídní učitelka 3. výtvarného ročníku

 

Základy společenských věd

Dějepis

Konzultační hodiny:

Dle rozvrhu knihovny

 
   

malisova@supss.cz

Mannová Kateřina, Mgr.

 

Anglický jazyk

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

mannova@supss.cz

Mazánek Josef, Mgr.

 

Třídní učitel 3. chemického ročníku

 

Matematika

Technický základ

Fyzika

Konzultační hodiny:    

po předchozí domluvě

mazanek@supss.cz

Medek Petr, Ing.

 

Anglický jazyk

Ekonomika

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

medek@supss.cz

Novák Břetislav, Akad. mal.

 

Praktická cvičení – Broušení a tavená plastika

   

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

novak@supss.cz

Polanská Anna, MgA.

 

Předsedkyně předmětové komise učitelů výtvarných předmětů

Výtvarná příprava a navrhování – Hutní tvarování skla

   

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

 

polanska@supss.cz

Pospíšil David, Mgr.

 

Předseda předmětové komise učitelů všeobecných předmětů

Chemie

Analytická chemie

Tělesná výchova

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě  

pospisil@supss.cz

Růžička Jakub, Mgr.

   

Chemie (organická, anorganická a fyzikální)

Chemická technika

Aplikovaná analytická chemie

Technologie výroby farmaceutických substancí

Laboratorní cvičení

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

ruzicka@supss.cz

Rybářová Petra, Mgr.

 

Předsedkyně školské rady

 

Český jazyk a literatura

 

Konzultační hodiny:

Po 12.15-13.00 St 14.45-15.30  

po předchozí domluvě

rybarova@supss.cz

Rýdl Tomáš, MgA.

Předseda předmětové komise učitelů výtvarných předmětů

Výtvarná příprava a navrhování – Produktový design (1. a 3. ročník)

Technologie – kov

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

rydl@supss.cz

Šikolová Renata, Mgr.

 

Třídní učitelka 1. výtvarného ročníku

 

Výtvarná příprava – Ryté sklo

Navrhování – Ryté sklo

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

sikolova@supss.cz

Skrbek Kamil, Ing.

 

Praktická cvičení – Hutní tvarování skla

Počítačová grafika 3D

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě  

skrbek@supss.cz

Smola Martin, RNDr.

 

Třídní učitel 4.výtvarného ročníku

Zástupce ředitele

Anglický jazyk

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

smola@supss.cz

Suchardová Petra, Mgr.

 

Třídní učitelka 1. chemického ročníku

Biochemie

Biologie

Biologický seminář

Základy ekologie a biologie

Životní prostředí

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

suchardova@supss.cz

Šulcová Iveta

   

Praktická cvičení – Malba a dekor Speciální technologie – Malba a dekor

 

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

sulcova@supss.cz

Vacková Bohumila

 

Praktická cvičení – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

Speciální technologie – Design šperku, bižuterie a módních doplňků

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

vackova@supss.cz

Vosáhlová Iva, Ing.

 

Předsedkyně předmětové komise učitelů odborných předmětů

 

Technický základ

Chemická laboratorní cvičení

Analytická chemie

Chemická technika

Chemie

 

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

vosahlova@supss.cz

Wünschová Jana, Bc.

 

Třídní učitelka 2. výtvarný ročníku

Praktická cvičení – Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

Speciální technologie – pro zaměření Figurky a Huť

Konzultační hodiny:   po předchozí domluvě

wunschova@supss.cz