4. V
24 žáků
Třídní učitel
Smola Martin, RNDr.

smola@supss.cz