3. V
20 žáků
Třídní učitel
Mališová Helena, Mgr.

malisova@supss.cz