3. V
27 žáků
Třídní učitel
Šikolová Renata, Mgr.

sikolova@supss.cz