3. CH
23 žáků
Třídní učitel
Vosáhlová Iva, Ing.

vosahlova@supss.cz