2. V
29 žáků
Třídní učitel
Mališová Helena, Mgr.

malisova@supss.cz