1. V
27 žáků
Třídní učitel
Grosman Martin, MgA.

grosman@supss.cz