Zahraniční stáže 2017/2018

V níže uvedeném článku si můžete přečíst informace o probíhajícím projektu Erasmus+. Zahraniční stáže

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů 5. část

článek Váchalová
Článek Rudolf

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů

V minulém školním roce vycestovalo do Anglie a Irska na odbornou stáž do firem 15 studentů, jejichž zkušenosti si můžete přečíst v publikovaných článcích. Více článků naleznete zde.
článek A. Bláhová
článek A. M. Pilařová
článek B. Říhová

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů 2. část

článek E. Šikolová
článek T. Rusinová
článek T. Stojánková

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů 3. část

článek F. Beran
článek Š. Nováková
Článek P. Kmošťáková

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů část 4.

článek M. Šrámek
článek P. Adášková

ERASMUS+ seminář pro studenty

Schůzka studentů účastnících se programu Erasmus+ s koordinátorkou projektu proběhla v pondělí 11. 4. 2016 od 14:40 do 16:10 v učebně AJ1. Jednalo se o seminář o praktických záležitostech stáže a podepisovali se i smlouvy.

OPVK 56 a 57

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Plakátek zde.

Erasmus+

V příloze naleznete přihlášky na praxe 2016 do Anglie a Irska - jedna je pro studenty třetích ročníků a druhá pro absolventy. Termín odevzdání je do 18.9.2015 do 16:00 na sekretariátu školy. Následně bude vybráno 8 studentů + 1-2 náhradníci ze 3. ročníků a 7 + 1-2 náhradníci ze 4. ročníků. Poté bude zahájen přípravný jazykový kurz.
Přihláška Erasmus+ 2016

Erasmus+ – články studentů

Erasmus+ pro školní rok 2014/2015 Články účastníků - studentů 3. ročníků, kteří v Anglii absolvovali povinnou praxi a studentů absolventů.
články - 3. ročník
články absolventi

Erasmus+

Naše škola získala pro školní rok 2015/2016 opět grant EU ERAMUS+ KA01 – Vzdělávací mobilita jednotlivců (č. projektu 2015-1-CZ1-KA102-013009) na uspořádání zahraničních stáží pro 8 žáků 3. ročníků a 7 žáků 4. ročníků. Projekt probíhá od 1. 6. 2015 – 31. 5. 2017. Stáže jsou určeny pro žáky všech studijních oborů. Stáž bude žákům 3. ročníku uznána jako povinná praxe. Firmy a studia, ve kterých stud... Zobrazit více

Odborné praxe ve Velké Británii a Irsku 2016

Dne 11. 9. 2015 v 13.30 proběhne schůzka zájemců o odbornou praxi v rámci programu ERASMUS+. Praxe je z programu plně hrazena. Letos se nabízí 8 míst pro 3.ročníky (3 týdny) a 7 míst (1-2 měsíce) pro 4.ročníky. Po prezentaci programu proběhne rozdávání přihlášek zájemcům. Součástí přípravy bodou i jazykové kurzy.

Aktualizace k zájezdu s výukou angličtiny

V přílohách naleznou zájemci z 2.ročníku podrobné informace k programu zájezdu do Anglie v termínu 5. - 11. 9. 2015. Připomínáme termín podání přihlášek je 2. 9. 2015 na sekretariát školy. Pozn. pro naši školu jsou vstupy v ceně zájezdu.
Program zájezdu
_FAQ

Školní zájezd do Anglie s výukou angličtiny pro žáky 2. ročníků

Vyzýváme zájemce o účast na školním zájezdu s výukou angličtiny z 2. ročníků, aby se přihlásili do 2. 9. 2015 na sekretariátě školy vyplněním přihlášky. Vzdělávací zájezd je financován z projektu OPVK č.56 a pro účastníky je zdarma. Akce se zúčastní 10 studentů 2. ročníků. Více informací o zájezdu a kritériích výběru naleznete níže.
Informace o zajezdu + kriteria výběru
Prihlaska na vzdělávací zájezd
Informace pro rodiče

Projekt „Podpora jazyků“ na SUPŠS Železný Brod

Naše škole byla podpořena v projektu Podpora jazyků (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2391). Tento projekt je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, číslo výzvy 56. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.... Zobrazit více
plakát výzva č. 56

Projekt EU peníze středním školám v rámci OPVK

Projekt EU peníze středním školám OPVK byl realizován v letech 2012-2014. V případě zájmu o sady DUMů vytvořené v rámci klíčové aktivity III/2 pro následující předměty, kontaktujte sekretariát: sekretariat@supss.cz
Info na web peníze školám

NOVÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ LABORATOŘÍ – DIGESTOŘE

Naše škola díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod mohla do svých laboratoří zakoupit nové digestoře, které nabídnou kvalitnější výuku studentů oboru Aplikovaná chemie. Díky pořízení nových digestoří budou moci žáci pracovat samostatně i na složitých chemických úkonech a výrazně si tak zlepší nezbytně praktické dovednosti. Podrobné informace si přečtěte zde.... Zobrazit více

TechUp

Naše škola je partnerem Libereckého kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0013). V rámci tohoto projektu bude realizováno několik aktivit, které zkvalitní výuku a podpoří žáky v oblasti aplikované chemie a produktového designu. Do chemických laboratoří budou nakoupeny nové přístroje a pro výuku produktového designu se počí... Zobrazit více