NAKAP LK II.

Naše škola se zapojila do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II od ledna 2021 do června 2023. Projekt umožňuje žákům ZŠ a SŠ rozšířit si své znalosti s dovednosti. Zároveň pro tyto aktivity získáme materiální vybavení, které zvýší kvalitu a motivaci ve vzdělávání sama sebe. Podrobnosti viz zde.... Zobrazit více

ŠABLONY II.

Od 1.1.2020 - 31.12.2021 je naše škola realizátorem projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016599 s názvem "Šablony II pro SUPŠS Železný Brod ", který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora kurikulárních a rozvojových aktivi... Zobrazit více

Kroužky na SUPŠS

V rámci naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I nabízíme kroužky a projektové dny jako podporu polytechnického vzdělávání pro žáky základních a středních škol. Podrobné informace na http://www.supss.cz/cs/nakap-i/  
logo

Americká asistentka Kimberly

Americká asistentka Kim přijela do Železného Brodu a těší se na zahájení svého ročního působení na naší škole:-) Naše žádost byla schválena Fulbrightovou komisí, díky čemuž bude obohacena výuka o možnost učit se s rodilou mluvčí. Kim se také bude účastnit dalších školních i mimoškolních aktivit. Jedním z koníčků naší asistentky je sklářská tvorba, ale také například hudba. See you soon!... Zobrazit více

Zahraniční praxe 2017/2018 – fotografie

Zde si můžete prohlédnout fotografie studentek a studentů pořízených na zahraničních praxích.
Foto_Sligo
Foto_Cork
Foto_Anglie

Zahraniční praxe 2017/2018 – články studentů 4. část

Bartoňová

Zahraniční praxe 2017/218 – články studentů 3. část

Janusová
Hrubá
Flekna

Zahraniční praxe 2017/2018 – články studentů 2. část

Hallmanová
Tampierová
Košek

Zahraniční praxe 2017/2018 – články studentů 1. část

Zveřejňujeme deset článků od studentek a studentů, kteří absolvovali zahraniční stáž v rámci projektu Erasmus+.
Zemanová
Kopecká
Hortová

Erasmus+ 2018/2019

Studenti současných druhých ročníků mají možnost se přihlašovat na zahraniční praxi do 14.9.2018. Přihlášky (v příloze) prosím odevzdávejte na sekretariát školy.
Přihláška na stáž SUPŠS ŽB_pdf

Tak už nám praxe končí!

Odborné praxe 3. ročníků se chýlí ke konci, včetně těch zahraničních v rámci programu ERASMUS+. Studenti a studentky strávily tři týdny získáváním pracovních zkušeností a zážitků. Přejeme šťastnou cestu a na viděnou v škole!
Tonda
Lucka
Adéla

AMERICKÁ ASISTENTKA NA SUPŠS – pro 2018/2019!

Pro naši školu byla vybrána pro příští školní rok v rámci Fulbrightova Programu asistentů ve výuce angličtiny slečna Kimberly Muth z Pittsburghu. Byli jsme zařazeni mezi 32 škol ze 170 přihlášených v rámci ČR. Kim bude asistovat zejména při výuce angličtiny, ale zapojí se také do dalších aktivit školy. Těšíme se, že bude přínosem nejen pro studenty, ale také pedagogy naší školy! http://www.fulb... Zobrazit více

Zahraniční stáže 2017/2018

V níže uvedeném článku si můžete přečíst informace o probíhajícím projektu Erasmus+. Zahraniční stáže

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů 5. část

článek Váchalová
Článek Rudolf

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů

V minulém školním roce vycestovalo do Anglie a Irska na odbornou stáž do firem 15 studentů, jejichž zkušenosti si můžete přečíst v publikovaných článcích. Více článků naleznete zde.
článek A. Bláhová
článek A. M. Pilařová
článek B. Říhová

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů 2. část

článek E. Šikolová
článek T. Rusinová
článek T. Stojánková

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů 3. část

článek F. Beran
článek Š. Nováková
Článek P. Kmošťáková

Erasmus+ 2015/2016 Články studentů část 4.

článek M. Šrámek
článek P. Adášková

ERASMUS+ seminář pro studenty

Schůzka studentů účastnících se programu Erasmus+ s koordinátorkou projektu proběhla v pondělí 11. 4. 2016 od 14:40 do 16:10 v učebně AJ1. Jednalo se o seminář o praktických záležitostech stáže a podepisovali se i smlouvy.

OPVK 56 a 57

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Plakátek zde.

Erasmus+

V příloze naleznete přihlášky na praxe 2016 do Anglie a Irska - jedna je pro studenty třetích ročníků a druhá pro absolventy. Termín odevzdání je do 18.9.2015 do 16:00 na sekretariátu školy. Následně bude vybráno 8 studentů + 1-2 náhradníci ze 3. ročníků a 7 + 1-2 náhradníci ze 4. ročníků. Poté bude zahájen přípravný jazykový kurz.
Přihláška Erasmus+ 2016

Erasmus+ – články studentů

Erasmus+ pro školní rok 2014/2015 Články účastníků - studentů 3. ročníků, kteří v Anglii absolvovali povinnou praxi a studentů absolventů.
články - 3. ročník
články absolventi

Erasmus+

Naše škola získala pro školní rok 2015/2016 opět grant EU ERAMUS+ KA01 – Vzdělávací mobilita jednotlivců (č. projektu 2015-1-CZ1-KA102-013009) na uspořádání zahraničních stáží pro 8 žáků 3. ročníků a 7 žáků 4. ročníků. Projekt probíhá od 1. 6. 2015 – 31. 5. 2017. Stáže jsou určeny pro žáky všech studijních oborů. Stáž bude žákům 3. ročníku uznána jako povinná praxe. Firmy a studia, ve kterých stud... Zobrazit více

Odborné praxe ve Velké Británii a Irsku 2016

Dne 11. 9. 2015 v 13.30 proběhne schůzka zájemců o odbornou praxi v rámci programu ERASMUS+. Praxe je z programu plně hrazena. Letos se nabízí 8 míst pro 3.ročníky (3 týdny) a 7 míst (1-2 měsíce) pro 4.ročníky. Po prezentaci programu proběhne rozdávání přihlášek zájemcům. Součástí přípravy bodou i jazykové kurzy.

Aktualizace k zájezdu s výukou angličtiny

V přílohách naleznou zájemci z 2.ročníku podrobné informace k programu zájezdu do Anglie v termínu 5. - 11. 9. 2015. Připomínáme termín podání přihlášek je 2. 9. 2015 na sekretariát školy. Pozn. pro naši školu jsou vstupy v ceně zájezdu.
Program zájezdu
_FAQ

Školní zájezd do Anglie s výukou angličtiny pro žáky 2. ročníků

Vyzýváme zájemce o účast na školním zájezdu s výukou angličtiny z 2. ročníků, aby se přihlásili do 2. 9. 2015 na sekretariátě školy vyplněním přihlášky. Vzdělávací zájezd je financován z projektu OPVK č.56 a pro účastníky je zdarma. Akce se zúčastní 10 studentů 2. ročníků. Více informací o zájezdu a kritériích výběru naleznete níže.
Informace o zajezdu + kriteria výběru
Prihlaska na vzdělávací zájezd
Informace pro rodiče

Projekt „Podpora jazyků“ na SUPŠS Železný Brod

Naše škole byla podpořena v projektu Podpora jazyků (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2391). Tento projekt je financován z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, číslo výzvy 56. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.... Zobrazit více
plakát výzva č. 56

Projekt EU peníze středním školám v rámci OPVK

Projekt EU peníze středním školám OPVK byl realizován v letech 2012-2014. V případě zájmu o sady DUMů vytvořené v rámci klíčové aktivity III/2 pro následující předměty, kontaktujte sekretariát: sekretariat@supss.cz
Info na web peníze školám

NOVÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ LABORATOŘÍ – DIGESTOŘE

Naše škola díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod mohla do svých laboratoří zakoupit nové digestoře, které nabídnou kvalitnější výuku studentů oboru Aplikovaná chemie. Díky pořízení nových digestoří budou moci žáci pracovat samostatně i na složitých chemických úkonech a výrazně si tak zlepší nezbytně praktické dovednosti. Podrobné informace si přečtěte zde.... Zobrazit více

TechUp

Naše škola je partnerem Libereckého kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0013). V rámci tohoto projektu bude realizováno několik aktivit, které zkvalitní výuku a podpoří žáky v oblasti aplikované chemie a produktového designu. Do chemických laboratoří budou nakoupeny nové přístroje a pro výuku produktového designu se počí... Zobrazit více