Asociace

Naše škola je zakládajícím členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarným a uměleckořemeslným zaměřením. Pravidelně se účastní všech jejích jednání a aktivně se podílí na její činnosti.

Česká sklářská společnost

Škola je aktivním členem České sklářské společnosti, pravidelně se účastní zasedání a spolupodílí se na činnosti výboru.

DesignCabinet CZ

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s organizací Design Cabinet CZ, zejména formou účastí na designérských výstavách a soutěžích. Design Cabinet CZ je významná instituce, která spolupracuje se státními institucemi, nevládními organizacemi, odbornými sdruženími, spolky, skupinami a firmami i jednotlivými designéry a zájemci o design. www.designcabinet.cz  ... Zobrazit více

DETESK s.r.o.

Firma DETESK s.r.o. patří mezi výrazné partnery a podporovatele školy. Řada studentských klauzurních nebo maturitních prací vznikala za spoluúčasti této železnobrodské sklářské firmy. Firma rovněž každoročně přijímá naše žáky do odborných praxí.   www.detesk.cz

GRUND a.s.

Firma GRUND a.s. (mimo jiné Firma roku 2014) si udržuje významnou pozici na českém a slovenském trhu a své výrobky exportuje do více než 40 zemí celého světa. Aktivní spolupráce s touto firmou přinesla škole materiálovou podporu, studentům zajímavou pracovní zkušenost a firmě sérii originálních návrhů koupelnových koberců.   www.grund.cz... Zobrazit více

Městské muzeum

Škola pravidelně spolupracuje s Městským muzeem v Železném Brodě na řadě propagačních a výstavních projektů.   www.muzeumzb.cz

MOSER a.s.

Karlovarská firma MOSER patří mezi špičkové sklářské firmy. Dlouhodobá spolupráce školy a firmy se v posledních letech prohlubuje díky aktivní účasti našich studentů v designérské soutěži Cena Ludwiga Mosera. Některé návrhy našich žáků firma realizuje a uvádí do výroby. Mezi další formy podpory řadíme také spoluúčast na výstavních projektech.   www.moser-glass.com... Zobrazit více
Moser-logo

Muzeum skla a bižuterie

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou náleží mezi nejprestižněšjí instituce v oboru a představuje jednu z nějvětších sbírek skla a bižuterie na světě. Naše škola udržuje těsný kontakt a spolupráci s touto organizací, zapojuje se do výstavních projektů připravovaných muzeem. Stálá sbírka muzea prezentuje také práce absolventů a studentů naší školy.   www.msb-jablonec.cz... Zobrazit více

Preciosa

Přední světový výrobce skla. Již po desetiletí přináší do sklářství nové nápady, jak kombinovat barvy a křišťálové či skleněné komponenty. Navrhuje unikátní svítidla a šperky s originálním rodokmenem. Řemeslo firmy je obdivováno lidmi ve více než 140 zemích světa.

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Naše škola se zapojuje do spolupráce a projektů v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání. Odkaz na stránky naleznete zde.

Rückl Crystal a.s.

Nižborská sklářská firma Rückl Crystal a.s. patří mezi významné výrobce a dekoratéry českého olovnatého křišťálu. Škola se aktivně účastní designérských soutěží vyhlašovaných touto firmou, záskává materiálovou podporu a recipročně jí poskytuje návrhy, z nichž některé byly realizovány do vzorkovny a jsou nábízené zákazníkům.   www.ruckl.cz... Zobrazit více

Sklář a Keramik

Sklář a Keramik je oborově zaměřený časopis, kterému naše škola poskytuje informace a příležitostně přispívá dalšími články.

STEINEL s.r.o.

Firma STEINEL s.r.o. patří již více než 10 let mezi nejvýraznější partnery, se kterými naše škola spolupracuje. Formy této spolupráce se uskutečňují na několika úrovních: technologická a materiálová podpora studentských projektů, odborné stáže a praxe našich žáků, odborná pomoc při realizaci některých klauzurních prací, apod. Zástupci firmy se pravidelně a se zájmenm účastní výstavních a prezentač... Zobrazit více

Studio Lhotský

Škola dlouhodobě spolupracuje se zdejší firmou Studio Lhotský s.r.o., která se specializuje na technologie taveného skla ve formě a fusing. Firma Lhotský školu podporuje materiálově, technologicky, ale také například formou odborných stáží, které poskytuje našim žákům.   www.lhotsky.cz

Svaz výrobců bižuterie

Škola je aktivním členem Svazu výrobců bižuterie, který zašťituje výrobce a prodejce skla a bižuterie v jabloneckém regionu.

TECHNOSKLO s.r.o.

Firma TECHNOSKLO s.r.o., sídlící v Držkově, je světovým leaderem ve výrobě přesného odměrného skla. Vyrábí stovky výrobků v oboru laboratorního a technického skla, které exportuje do více než 80-ti zemí. Patří mezi partnery a podporovatele školy, přijímá žáky do odborných praxí, na letní brigády a absolventům nabízí celoživotní uplatnění v oboru technologie skla. www.technosklo.com... Zobrazit více

Uměleckoprůmyslové museum

Různé formy spolupráce školy a Uměleckoprůmyslového musea v Praze pomáhá zviditelňovat a propagovat české odborné školství. Mezi doposud nejvýznamnější formu spolupráce řadíme velkou výstavu skla, která se uskutečnila k 90. výročí založení školy v roce  201. K této výstavě byla UPM vydána obsáhlá publikace. Vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu, kurátor sbírky moderního a současného skla a ker... Zobrazit více

Železný Brod

Škola úzce spolupravuje s Městem Železný Brod na řadě propagačních a výstavních akcí. Dalšími formami spolupráce je pravidelné přispívání do měsíčníku Železnobrodský zpravodaj, spoluorganizace městských slavností sklářského řemesla (Skleněné městečko), provázení exkurzí nebo zajišťování upomínkových předmnětů pro oficiální hosty radnice. www.zeleznybrod.cz... Zobrazit více