Den otevřených dveří

Ve středu 21. října 2015 se v naší škole koná Den otevřených dveří. Srdečně zveme zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili se s jejím chodem. Reprezentativní budova školy zaplněná skleněnými uměleckými artefakty vytváří nezaměnitelnou atmosféru, která zapůsobí na každého návštěvníka! Pedagogové a st... Zobrazit více
Den otevřených dveří_2015
letacek_DOD_2015

Komentované prohlídky

V rámci právně probíhající výstavy naší školy v libereckém Severočeském muzeu se budou konat "komentované prohlídky". Začínáme již tento čtvrtek! Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.
Komentovane_prohlidky

Prezentace školy – EDUKART Mladá Boleslav

15. října 2015 se budeme prezentovat v rámci akce EDUCART v Mladé Boleslavi. Pedagogové a žáci budou poskytovat informace ke všem čtyřem studijním obo­rům: De­signu skla, Pro­duk­to­vému de­signu, Apli­ko­va­né che­mii a Tech­no­lo­gii skla. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­ží po­drob­né in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce ... Zobrazit více

Přípravný kurz začíná!

Pro všechny uchazeče, kteří se připravují na talentové zkoušky do výtvarných oborů Design skla a Produktový design, nabízíme Přípravný výtvarný kurz. Kurz bude probíhat každé úterý, počínaje 22. zářím 2015, vždy od 15.35 hodin. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu nebo na tel.: 483 346 162.
Pripravny_vytvarny_kurz_2015

UP v Liberci

4.–5. 11. 2016 jsme představili zejména výtvarné studijní obory na této akci pořádané severočeským muzeem v Liberci. Netradiční expozice představila naší školu jako moderní instituci, kde se žáci učí mnoha kreativním výtvarným technikám – od ovládnutí tužky, štětce a špachtle až po modelování v 3D programu. Akce se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků.... Zobrazit více
up_2016__pozvanka
z_akce_up