Amos 2017

V pátek 6. října 2017 se účastnila naše škola v jabloneckém Eurocentru na akci "Euroregion AMOS". Veřejnosti a budoucím uchazečům představila naše dva výtvarně zaměřené studijní obory: Design skla a Produktový design. Dále dva technicky profilované obory: Aplikovanou chemii a obor Technologie skla. Uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie se dozvěděli více o moderních laboratořích a zaměřeních, ... Zobrazit více

Burza SŠ Mladá Boleslav

Ve spolupráci s Úřadem práce ČR pořádala 6. 11. 2018 Integrovaná střední škola v Mladé Boleslavi burzu středních škol. Naše škola se zařadila mezi 30 dalších vystavovatelů. Uchazeči získali užitečné informace o školním prostředí, studijních oborech i uplatnění absolventů. ... Zobrazit více
prezentace Mladá Boleslav

Burzy středních škol

V pátek 5. října v Eurocentru v Jablonci nad Nisou představili zástupci z řad učitelů a žáků naši školu. Uchazečům nabídli informace o studijních oborech, výukových předmětech a možnostech uplatnění po maturitě. Pro větší názornost se promítaly videa o jednotlivých oborech. Prohlídku školy si mohou uchazeči domluvit kdykoliv po dohodě na sekretariátu školy - te.: 483 346 162.... Zobrazit více
prezentace
prezentace1

Chemické laboratoře pro žáky ZŠ

Sklářská škola i v letošním školním roce 2017-2018 nabízí učitelům chemie a jejich žákům možnost vyzkoušet si práci v chemické laboratoři pod dohledem odborných učitelů naší školy. Na žáky čeká praktická chemie s množstvím zajímavých pokusů! Témata i termíny laboratorní práce se mohou předem individuálně dohodnout telefonicky nebo mailem: 483 346 162, sekretariat@supss.cz. Předpokládané termíny po... Zobrazit více

Den otevřených dveří

Ve středu 21. října 2015 se v naší škole koná Den otevřených dveří. Srdečně zveme zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili se s jejím chodem. Reprezentativní budova školy zaplněná skleněnými uměleckými artefakty vytváří nezaměnitelnou atmosféru, která zapůsobí na každého návštěvníka! Pedagogové a st... Zobrazit více
Den otevřených dveří_2015
letacek_DOD_2015

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 18. října 2018 se v na­ší ško­le ko­nal Den ote­vře­ných dve­ří. Zájemci o studium výtvarných a technických oborů se seznámili s podmínkami pro studium a s žáky a pedagogy školy. Děkujeme zá­jem­cům, žákům a zaměstnancům školy za společně strávený den v pozitivní atmosféře.
DOD
DOD1

Den otevřených dveří – technické obory

Děkujeme všem zainteresovaným za participaci na dni otevřených dveří. Účast byla dobrá, zájemci o studium se zdáli být spokojeni.
DOD_2018

EDUCA MYJOB 2018 LIBEREC

Od čtvrtka 11. října do soboty 13. října se naše škola prezentovala na prestižní burze středních škol  v Home Credit Areně v Liberci. Zástupci z řad učitelů i žáků představili uchazečům naši školu, jednotlivé obory, možnosti studia a uplatnění po maturitě. Při prezentaci se promítaly videa jednotlivých oborů. Naši školu si můžete přijít prohlédnout po předchozí domluvě na sekretariátu školy.... Zobrazit více
foto
foto1

Festival středních uměleckoprůmyslových škol LK

V úterý 18. 9. 2018 se konal jednodenní specializovaný Festival uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje, který nabídnul návštěvníkům nové informace, zkušenosti a osobní zážitky o specializovaném studiu. Živé představení škol bylo určeno zejména zájemcům o studium a také příznivcům mladého studentského designu a uměleckého řemesla. Festival byl kvůli modernizaci prostor Severočeského muzea v Li... Zobrazit více
UP_2018

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou od 23.06.2019 do 28.06.2019. Liberecký kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém hostil zimní verzi dětské olympiády.Zveme všechny žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost na tuto akci. V příloze najdete pozvánku na tradiční sporty i uměleckou soutěž v graffiti.
Pozvánka na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR

Komentované prohlídky

V rámci právně probíhající výstavy naší školy v libereckém Severočeském muzeu se budou konat "komentované prohlídky". Začínáme již tento čtvrtek! Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.
Komentovane_prohlidky

Kroužky na SUPŠS

V rámci naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I nabízíme kroužky a projektové dny jako podporu polytechnického vzdělávání pro žáky základních a středních škol. Podrobné informace na http://www.supss.cz/cs/nakap-i/  
logo

Logická olympiáda

Logická oilympiáda je soutěž pořádaná Menzou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V kategorii pro studenty středních škol se naši nejúspěšnější studenti umístili mezi 34 %  nejlepších v Libereckém kraji a a mezi 39 % nejlepších v celkové... Zobrazit více

NAKAP LK II.

Naše škola se zapojila do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II od ledna 2021 do června 2023. Projekt umožňuje žákům ZŠ a SŠ rozšířit si své znalosti s dovednosti. Zároveň pro tyto aktivity získáme materiální vybavení, které zvýší kvalitu a motivaci ve vzdělávání sama sebe. Podrobnosti viz zde.... Zobrazit více

Prezentace školy – EDUKART Mladá Boleslav

15. října 2015 se budeme prezentovat v rámci akce EDUCART v Mladé Boleslavi. Pedagogové a žáci budou poskytovat informace ke všem čtyřem studijním obo­rům: De­signu skla, Pro­duk­to­vému de­signu, Apli­ko­va­né che­mii a Tech­no­lo­gii skla. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­ží po­drob­né in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce ... Zobrazit více

Přípravné kurzy pro uchazeče

Kurzy pro uchazeče oboru Produktový design se budou konat každé pondělí od 15 - 18 hodin a oboru Design skla každé úterý od 14 - 17 hodin. Přihlašovat se můžete na sekretariátu e-mailem na adrese sekretariát@supss.cz. V příloze je přihláška a leták. Podrobné informace získáte na adrese hasek@supss.cz nebo na telefonu 483 346 162.
tisk přípravný kurz A4
Přihláška_Přípravný_kurz_2018

Přípravné kurzy pro uchazeče

Kurzy pro uchazeče oboru Produktový design se konají každé pondělí od 15 - 18 hodin a oboru Design skla každé úterý od 14 - 17 hodin. V přípravném kurzu oboru Design skla jsou stále volná místa.

Přípravný kurz

V příloze naleznete ilustrační fotografie z probíhajícího Přípravného kurzu k teletnotvé zkoušce. Tento kurz se zaměřuje na přípravu zájemců o studium v naší škole a nabízí ještě několik volných míst. V rámci kurzu se žáci zdokonalí ve výtvarných disciplínách a připraví se k talentové zkoušce (leden 2018). Kurzy poběží až do 20. prosince 2017 v těchto termínech: Design skla – každou středu, od 14.... Zobrazit více
z_pripravneho_kurzu
z_pripravneho_kurzu_02

Přípravný kurz začíná!

Pro všechny uchazeče, kteří se připravují na talentové zkoušky do výtvarných oborů Design skla a Produktový design, nabízíme Přípravný výtvarný kurz. Kurz bude probíhat každé úterý, počínaje 22. zářím 2015, vždy od 15.35 hodin. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu nebo na tel.: 483 346 162.
Pripravny_vytvarny_kurz_2015

Technologická exkurze

Ve dnech 15. 10. a 12. 11. 2019 proběhly exkurze studentů 1. CHT, 2. CHT. 3. VS, 4. VS a 4. CHT do sklářských firem: AGC Flat - Czech a. s. Dubí u Teplic - výroba plochého skla, Keramo Plus Hrob u Teplic - ruční i strojní výroba sklářských pánví, Sklopísek Střeleč u Jičína - těžba a úprava sklářských písků, Saint Gobain Adfors cz, s. r. o. Litomyšl - výroba skleněných vláken. Studenti byli p... Zobrazit více
ADFORS LITOMYŠL
SKLOPÍSEK STŘELEČ

UP v Liberci

4.–5. 11. 2016 jsme představili zejména výtvarné studijní obory na této akci pořádané severočeským muzeem v Liberci. Netradiční expozice představila naší školu jako moderní instituci, kde se žáci učí mnoha kreativním výtvarným technikám – od ovládnutí tužky, štětce a špachtle až po modelování v 3D programu. Akce se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků.... Zobrazit více
up_2016__pozvanka
z_akce_up