Již 14. večer PechaKucha Night v Železném Brodě! Zajistěte si včas vstupenky na tuto akci nabitou informacemi, improvizací a skvělou atmosférou... Tentokrát se všechny prezentace uskuteční na téma"SKLO". Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě.
Tiskova_zprava_PKN,_Vol._14

Dne 31. 10. 2016 v aule naší školy, proběhl poslechový pořad známého hudebního kritika a publicisty Jana Rejžka, který diváky provedl domácí i světovou hudební scénou napříč žánry, od zajímavých novinek alternativního popu po hudební stálice.
kaleidoskop-jana-rejzka

Aktivity našich studentek

V pražské Galerii Kuzebauch je možné navštívit výstavu skla nazvanou "Izotopy", kterou připravila Barbora Tydlitátová a Natálie Bozděchová (obor Hutně tvarovaného skla). Na výstavě prezentují jemné a experimentální vázy, mísy a extravagantní šperky a to až do 11. září 2018. Stejná galerie v nedávné době hostila výstavu skla našich pedagogů Anny Polanské nebo Martina Hlubučka. Více informací: www.g... Zobrazit více

Amos 2017

V pátek 6. října 2017 se účastnila naše škola v jabloneckém Eurocentru na akci "Euroregion AMOS". Veřejnosti a budoucím uchazečům představila naše dva výtvarně zaměřené studijní obory: Design skla a Produktový design. Dále dva technicky profilované obory: Aplikovanou chemii a obor Technologie skla. Uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie se dozvěděli více o moderních laboratořích a zaměřeních, ... Zobrazit více

Burza středních škol Turnov

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 naše škola prezentovala na Burze středních škol v Turnově, Alšova 1723. Pedagogové a studenti poskytli informace k našim 4 studijním oborům: Produktový design, Design skla, Aplikovaná chemie a Technologie skla. Obor Technologie skla je finančně podporovaný formou stipendia libereckého kraje.
Burza v Turnově

Burzy středních škol

V pátek 5. října v Eurocentru v Jablonci nad Nisou představili zástupci z řad učitelů a žáků naši školu. Uchazečům nabídli informace o studijních oborech, výukových předmětech a možnostech uplatnění po maturitě. Pro větší názornost se promítaly videa o jednotlivých oborech. Prohlídku školy si mohou uchazeči domluvit kdykoliv po dohodě na sekretariátu školy - te.: 483 346 162.... Zobrazit více
prezentace
prezentace1

Chemické laboratoře pro žáky ZŠ

Sklářská škola i v letošním školním roce 2017-2018 nabízí učitelům chemie a jejich žákům možnost vyzkoušet si práci v chemické laboratoři pod dohledem odborných učitelů naší školy. Na žáky čeká praktická chemie s množstvím zajímavých pokusů! Témata i termíny laboratorní práce se mohou předem individuálně dohodnout telefonicky nebo mailem: 483 346 162, sekretariat@supss.cz. Předpokládané termíny po... Zobrazit více

Chemický kroužek / Hravé experimentování

Chemický kroužek je opět tady! Za odborného vedení učitelů oboru Aplikovaná chemie žáci 8. a 9. tříd ZŠ poznají, že chemie je zajímavá, má systém a při jeho pochopení není zase tak těžká. Demonstrační pokusy s teoretickým zdůvodněním budou následovány vlastní prací žáků dle poskytnutého návodu. Kroužek bude probíhat od října do dubna, 1× za 2 týdny, vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin do cca 18.00, pod... Zobrazit více

Den otevřených dveří

Ve středu 18. února 2015 od 8 do 16 hodin se uskuteční Den otevřených dveří, tentokrát zaměřený zejména na studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla. Uchazeči o tento typ studia se mohou podrobně seznámit s koncepcí výuky, prohlédnout si moderně vybavené laboratoře, získat detailní informace o přijímacím řízení i mimoškolních aktivitách žáků. Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářské... Zobrazit více
DOD-unor

Den otevřených dveří

Ve středu 21. října 2015 se v naší škole koná Den otevřených dveří. Srdečně zveme zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili se s jejím chodem. Reprezentativní budova školy zaplněná skleněnými uměleckými artefakty vytváří nezaměnitelnou atmosféru, která zapůsobí na každého návštěvníka! Pedagogové a st... Zobrazit více
Den otevřených dveří_2015
letacek_DOD_2015

Den otevřených dveří

Ve středu 24. února 2016 od 8 do 16 hodin se v naší škole uskutečil Den otevřených dveří – tentokrát zaměřený na technické studijní obory Aplikovaná chemie a Technologie skla. Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme, jako jediní v republice, obor Technologie skla. Studium tohoto oboru je finančně podporováno formou stipendia, které poskytují firmy! Uchazeči o studium se po... Zobrazit více
den_otevrenych_dveri

Den otevřených dveří

Podzimní den otevřených dveří proběhl ve čtvrtek 20. října 2016 od 8.00 do 16.00 hodin. Zájemci o studium si prohlédli školní dílny, výtvarné  ateliéry, laboratoře a ostatní učebny. Škola nabízí ke studiu celkem 4 čtyřleté maturitní obory ve 2 dvouoborových třídách. Nálada byla dobrá!
DOD_letáček_2016
DOD_pozvánka

Den otevřených dveří

O Dni otevřených dveří zaměřený na prezentaci technických oborů, který proběhl ve čtvrtek 16. 2. 2017 školu navštívilo cca 40 zájemců s doprovodem. Uchazeči o studium se podrobně seznámili s koncepcí výuky, prohlédli si moderně vybavené laboratoře, získali detailní informace o přijímacím řízení a dalších mimoškolních aktivitách žáků. V současné době je železnobrodská sklářská škola jedinou institu... Zobrazit více
DOD_unor_2017

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 18. října 2018 se v na­ší ško­le ko­nal Den ote­vře­ných dve­ří. Zájemci o studium výtvarných a technických oborů se seznámili s podmínkami pro studium a s žáky a pedagogy školy. Děkujeme zá­jem­cům, žákům a zaměstnancům školy za společně strávený den v pozitivní atmosféře.
DOD
DOD1

Den otevřených dveří – technické obory

Děkujeme všem zainteresovaným za participaci na dni otevřených dveří. Účast byla dobrá, zájemci o studium se zdáli být spokojeni.
DOD_2018

EDUCA MYJOB 2018 LIBEREC

Od čtvrtka 11. října do soboty 13. října se naše škola prezentovala na prestižní burze středních škol  v Home Credit Areně v Liberci. Zástupci z řad učitelů i žáků představili uchazečům naši školu, jednotlivé obory, možnosti studia a uplatnění po maturitě. Při prezentaci se promítaly videa jednotlivých oborů. Naši školu si můžete přijít prohlédnout po předchozí domluvě na sekretariátu školy.... Zobrazit více
foto
foto1

Exkurze

Ve středu 1. března 2017 se žáci třetích ročníků zúčastnili exkurze v Terezíně. Po prohlídce města a Muzea ghetta žáci absolvovali workshop, kde se seznámili s velmi těžkým životem lidí v bývalém ghettu. Závěrem exkurze byla prohlídka Malé pevnosti, kde byla bývalá věznice gestapa. ... Zobrazit více

Festival středních uměleckoprůmyslových škol LK

V úterý 18. 9. 2018 se konal jednodenní specializovaný Festival uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje, který nabídnul návštěvníkům nové informace, zkušenosti a osobní zážitky o specializovaném studiu. Živé představení škol bylo určeno zejména zájemcům o studium a také příznivcům mladého studentského designu a uměleckého řemesla. Festival byl kvůli modernizaci prostor Severočeského muzea v Li... Zobrazit více
UP_2018

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou od 23.06.2019 do 28.06.2019. Liberecký kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém hostil zimní verzi dětské olympiády.Zveme všechny žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost na tuto akci. V příloze najdete pozvánku na tradiční sporty i uměleckou soutěž v graffiti.
Pozvánka na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže ČR

Komentované prohlídky

V rámci právně probíhající výstavy naší školy v libereckém Severočeském muzeu se budou konat "komentované prohlídky". Začínáme již tento čtvrtek! Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.
Komentovane_prohlidky

Kroužky na SUPŠS

V rámci naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I nabízíme kroužky a projektové dny jako podporu polytechnického vzdělávání pro žáky základních a středních škol. Podrobné informace na http://www.supss.cz/cs/nakap-i/  
logo

Letní výstava skla

Tradiční velká prázdninová výstava SKLO a DESIGN, výstava uměleckého skla a produktového designu, se v letošním roce nebude konat v budově sklářské školy z důvodu přípravy rozsáhlé rekonstrukce výměny oken. Sklářská škola představí aktuální tvorbu studentů v expozici zdejšího muzea. Reprezentativní výběr nejlepšího uměleckého skla a produktového designu z posledních dvou let přiblíží návštěvníkům ... Zobrazit více
pozvanka_vystava_SKLO_a_DESIGN_2016.jpg

Logická olympiáda

Logická oilympiáda je soutěž pořádaná Menzou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V kategorii pro studenty středních škol se naši nejúspěšnější studenti umístili mezi 34 %  nejlepších v Libereckém kraji a a mezi 39 % nejlepších v celkové... Zobrazit více

Logická olympiáda 2017

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logic... Zobrazit více

LSD 2017

Letní sklářská dílna – již 6. ročník sklářského sympozia, které se tradičně koná ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské. V letošním roce se sympozium zaměřuje na malířské techniky. Pozvání organizátorů přijali: Eva Vlasáková, Zdenka Hušková, Studio Cave Canem (Petra a Jiří Kučerovi) a Petr Nikl. Výsledky jejich tvůrčího úsilí bude možné shlédnout v rámci akce Skleněné městečko. Vernisáž p... Zobrazit více
ze sympozia_01
ze sympozia_02
ze sympozia_03

LSD již po čtvrté

V pondělí 14. září 2015 bude ve školní sklářské huti zahájen již 4. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna (LSD). V letošním roce se setkají sklářstí výtvarníci a řemeslníci z České republiky, Polska a Německa. Téma je totožné jako v předchozích letech  – "prostřený stůl". Výsledky sympozia budou prezentované v rámci Skleněného městečka, v sobotu 19.září 2015.... Zobrazit více
PLAKAT_LSD_2015

LSD se blíží!

Město Železný Brod ve spolupráci s naší školou a Městským muzeem pořádá již 5. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna (LSD). Letos přivítáme čtyři sklářské výtvarníky: Karolínu Kopřivovou, Annu Polanskou, Jakuba Berdycha st. a Lucii Kořenskou-Švitorkovou. Specifikem našeho sympozia je již  tradičně společné téma „Prostřený stůl“. Realizace návrhů sklářských výtvarníků bude probíhat ve ško... Zobrazit více
LSD_2016

Martin Janecký v naší huti

Sklářský mistr a umělec Martin Janecký přijal pozvání z naší školní huti – v sobotu 16. 9. 2017 návštěvníci akce Skleněné městečko a sklářské školy shlédli tvorbu Martina Janeckého, který patří v oboru uměleckého sklářství ke světové špičce! Na vlastní oči se přesvědčily stovky návštěvníků, jak za horka vzniká skleněná socha, kterou nikdo jiný na světě neudělá tak, jako on.... Zobrazit více
janecky_v_huti

Masopust 2015

V úterý 17. února 2015 se v odpoledních hodinách uskuteční tradiční Masopust, do kterého se zapojuje také sklářská škola. Neodmyslitelnou součástí Masopustu je Průvod masek, který z velké části zajišťuje naše škola prostřednictvím žáků a pedagogů. Příprava masek a kostýmů je již v plném proudu. Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli k Průvodu masek připojit, jsou vřele vítáni!  Těšíme se na ... Zobrazit více
Masopust-2015_A5

Maturitní ples už dnes!

Dnes – v sobotu 21. února od 20 hodin, sokolovna Železný Brod. Těšíme se na vaši návštěvu! I tentokrát bude ples naladěný na konkrétní téma, kterým je 60. výročí konání maturitních plesů SUPŠS. V první polovině večera zajišťuje hudební doprovod kapela složená ze studentů oboru Chemie s názvem Indikátor, ve druhé polovině kapela Junk Aspect z Jablonce nad Nisou. V horním sále bude v první polovině... Zobrazit více
Plakat pro maturitní ples

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PP

Ze společné části maturitní zkoušky známe výsledky písemných prací z ČJL a ANJ výtvarných oborů.
PP_ČJL_4.V_výsledky
PP_ANJ_4.V_výsledky

Mezinárodní sklářské sympozium

Účastníme se Mezinárodního sklářského sympozia v Anníně! Naši studenti poměří své dovednosti a výtvarnou kreativitu se stejně straými zástupci ze sklářské školy z německého Zwieselu a severočeského Kamenického Šenova. Studenti mají připravené návrhy na téma „Růst rostlin“ a budou je realizovat ve dvou týmech. Školu zastupují tito žáci z oddělení hutně tvarovaného skla: A. Pokorná, L. Herbová, A... Zobrazit více
sympozium-annin-2016-pozvanka-cesky
sympozium-annin-2016-program

Na absolventy Technologie skla firmy čekají!

Podívejte se na dvě reportáže, ze kterých se dozvíte více o studijním oboru Technologie skla.  Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme tento obor jako jediní v republice!  Zájemci o studium se mohou s koncepcí oboru Technologie skla podrobně seznámit v rámci Dne otevřených dveří – ve středu 24. února 2016 od 8 do 16 hodin. Link na naleznete na našem FB nebo na odkazu:  ... Zobrazit více

NAKAP LK II.

Naše škola se zapojila do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II od ledna 2021 do června 2023. Projekt umožňuje žákům ZŠ a SŠ rozšířit si své znalosti s dovednosti. Zároveň pro tyto aktivity získáme materiální vybavení, které zvýší kvalitu a motivaci ve vzdělávání sama sebe. Podrobnosti viz zde.... Zobrazit více

Náš Brychta v Litomyšli!

V sobotu 16. 6. 2018 v 17.00 bude v Domě U Rytířů v Litomyšli slavnostně zahájena výstava „Jaroslav Brychta – Kdo křehkost k pohybu probudil“, která vás zavede do světa křehkosti, humoru, laskavosti i poetické snovosti. Osobnost Jaroslava Brychty je spojená neodmyslitelně s Železným Brodem a také s naší sklářskou školou, kde jako profesor-výtvarník vychoval celou generaci špičkových českých skl... Zobrazit více
Vystava_brychta_pozvanka

Naše prezentace na akci UP↑

Ve dnech 22. – 23. 9. 2017 se v prostorách libereckého Severočeského muzea uskuteční první ročník Festivalu uměleckoprůmyslových škol pod názvem UP↑. Festival UP↑ se stane skvělou příležitostí pro získání informací z prostředí uměleckých škol, zejména pro zájemce o studium, ale i pro příznivce současného studentského designu. Ve dvou dnech se návštěvníkům představí také naše výtvarné obory: Desig... Zobrazit více
UP_2017_plakat
z_prubehu_akce_UP_01
z_prubehu_akce_UP_02

Noc kostelů + zajímavá výstava

Srdečně vás zveme do Semil na Noc kostelů. V rámci této akce proběhne v pátek 10. 6. vernisáž výstavy ÚTĚK, kde se představí čtyři mladé umělkyně. Tři z nich – Zdenka Hušková, Dagmar Macáková a Maya Roztočilová jsou naše absolventky! Zdenka Hušková je navíc také vedoucí ateliéru oddělení Malba a dekor v naší škole. Kurátorkou výstavy je naše vyučující dějin výtvarné kultury – Lenka Patková. Přijďt... Zobrazit více
PozvankaNoc_kostelu
Program_Noc_kostelů

Nový úspěch

Broušená mísa „Layers“ od čerstvého absolventa Karla Kortana úspěšně reprezentuje naší školu v německém Mnichově. Tato práce byla vybraná nezávislou odbornou komisí do mezinárodní soutěže TALENTE, která je zaměřená na vyhledávání nových talentů v oblasti designu, řemeslné dokonalosti a technické originality. Mísa bude vystavena společně s dalšími 105 exponáty z 25 zemí světa. Připomínáme, že tato ... Zobrazit více

Oslavíme 95. výročí svého vzniku

Letos oslavíme 95. výročí svého vznikua chystá se velký sraz absolventů... Prosím sdílejte následující informace: začínáme plánovat a organizovat akce, spojené s oslavami tohoto jubilea, včetně velkého Absolventského srazu v září 2015. Milí absolventi, zapište si do diáře – sobota 19. září  – SUPŠS Železný Brod! V tomto termínu bude probíhat již tradiční akce  Skleněné Městečko (19.–20. z... Zobrazit více

Otevíráme výstavu v PASKu

První záběry právě dokončené instalace naší výstavy v klatovském Pavilonu skla vypadají slibně! Výstavu zahajujeme dnes – těšíme se na vaši návštěvu!
z_vystavy_Pask_02
z_vystavy_Pask_03

Pasáž českého designu

Naše škola se nově prezentuje v pražské "Pasáži českého designu" – v unikátním výstavním prostoru, kde se odborné i široké veřejnosti představuje tvorba úspěšných českých designérů, ale i práce začínajících studentů a designérů. Instalaci sestavenou z produktů našich žáků si můžete prohlédnout prakticky kdykoliv v pasáži České národní banky.
Praha_01

Pišqworky

V pondělí 5. 11. 2018 se v Turnově uskutečnilo oblastní kolo přeboru v piškvorkách. Naši školu reprezentovalo 6 žáků 1.chemického ročníku a z devíti týmů obsadili 1. místo. Tímto výkonem si zajistili postup do krajského kola, kde v úterý 27. 11. 2018 bojovali tvrdě, ale na postup do republikového kola nedosáhli. Sláva vítězům a čest poraženým. ... Zobrazit více

PRAKTICKÉ SEMINÁŘE PRO UČITELE VÝTVARNÝCH PŘEDMĚTŮ

Sklářská škola v Železném Brodě připravila nové kurzy (praktické semináře) určené pro učitele výtvarné výchovy na základních, uměleckých a středních školách. Kurz je určen pro: vyučující-výtvarníky nebo učitele odborných i všeobecných předmětů, kteří mají zájem rozšířit své dosavadní znalosti a dovednosti ve výtvarné výchově. Délka kurzu: 5 vyučovacích hodin (tj. 5× 45 minut) Cena kurzu: 950... Zobrazit více

Předávání maturitních vysvědčení

V pátek 10. června 2016, od 16.30 hodin se v budově B Městského úřadu uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Součástí ceremoniálu bylo i vyhlášení nejúspěšnějších maturitních prací a předávání cen za studijní výkony.

Přednáška „Duše rytiny“

Srdečně zveme všechny příznivce a obdivovatele současného skla na veřejnou přednášku "Duše rytiny". Svou tvorbu představí rytečka Pavlína Čambalová, v aule sklářské školy ve středu 11. dubna 2018 od 16 hodin.
Pavlína Čambalová

Přednáška „Moje sklo“

V pořadí třetí přednáška organizovaná z vlastní iniciativy studentů sklářské školy.  Zveme všechny zájemce o současné autorské sklo na prezentaci sklářské výtvarnice Anny Polanské. Středa 20. června 2018 od 16.45 hodin, v aule sklářské školy.
Anna Polanska_plakat

Přednáška o škole

Club AJETO v Novém Boru vás srdečně zve na další z přednášek, tentokrát zaměřenou na železnobrodskou sklářskou školu. Povídání o historii i současnosti naší školy se ujal ředitel školy MgA. L. Doležal. 31. března 2016. v 17.00 hodin, Club Ajeto v Novém Boru.
pozvanka-zelezny-brod

Přednáška – KAREL IV.

Přednáška Mgr. Libora Gottfrieda (archivář a historik, pracující v Národním archivu v Praze). Po úspěšné přednášce na téma "Karel IV. – relikviáře a relikvie" navazujeme dalším pokračováním, tentokrát zaměřeným na detaily ze života tohoto panovníka, jeho vzdělání a vzdělanosti. Středa 13. dubna od 18.15 hodin v aule naší školy. Akci pořádá ČKA – Český Ráj.... Zobrazit více

Přednášky

Srdečně vás zveme do Regionálního muzea a galerie v Jičíně na cyklus veřejných přednášek nazvaný "Setkání před obrazem III.", podrobněji viz příloha. Přednášky vede naše vyučující předmětu dějiny výtvarné kultury Mgr. Lenka Patková.
letak_setkani_pred_obrazem_III

Předprodej vstupenek

Vstupenky na Maturitní ples 2015 jsou již v předprodeji!  Zakoupit si je můžete ve školní prodejně od pondělí do pátku, 10–12 a 13–16 hodin.

Před­náš­ka – KA­REL IV.

Po dvou úspěš­ných před­náš­kách na té­ma "Ka­rel IV." na­va­zu­je­me dal­ším po­kra­čo­vá­ním – ten­to­krát za­mě­ře­ným na kapli sv. Kříže a Karlštejn. Přednášející: Mgr. Li­bo­r Gottf­rie­d. Stře­da 21. 9. 2016 od 18.15 ho­din, KC KINO. Přednášky se zůčastnilo přes 100 diváků.

Prezentace klauzurních prací

Dubnové rodičovské schůzky jsou tradičně spojené s prezentacemi klauzurních prací, v rámci kterých se vystavují všechny realizované práce žáků. Klauzurní práce jsou považované za vyvrcholení každého školního roku, protože shrnují dosažené dovednosti žáků, v podobě nápaditých návrhů a výtvarně i řemeslně náročných artefaktů. V pátek 28. dubna 2017 budou ve škole vystavené práce celkem 83 žáků vš... Zobrazit více

Prezentace školy v Mladé Boleslavi

V úterý 11. října 2016 jsme prezentovali naši školu v Mladé Boleslavi na akci "EdukArt 2016". Představili jsme všechny čtyři studijní obory a poskytovatli informace o jednotlivých zaměřeních a studijním zázemí, které škola nabízí. Zájemci obdrželi podrobné informační materiály o možnostech ubytování a stravování, o mimoškolních aktivitách, nebo informace o přijímacích zkouškách.... Zobrazit více

Prezentace školy – AMOS 2016

V pá­tek 7. říj­na 2016 jsme představili naši školu v jab­lo­nec­kém Eu­ro­cen­t­ru na ak­ci "Eu­ro­re­gi­on AMOS". Prezentovali jsme na­še dva výtvarně zaměřené stu­dij­ní obo­ry: De­sign skla a Pro­duk­to­vý de­sign. Dále dva technicky profilované obory: Apli­ko­va­nou che­mii a obor Tech­no­lo­gie skla. Ucha­ze­či o stu­di­um obo­ru Apli­ko­va­ná che­mie se do­zvěděli ví­ce o moderních la­bo­ra... Zobrazit více

Prezentace školy – EDUCA MYJOB, Liberec

Ve dnech 15.–17. října 2015 se naše škola bude prezentovat v rámci veletrhu EDUCA MYJOB v liberecké Tip Sport Areně. Pedagogové a žáci budou poskytovat informace k na­šim 4 stu­dij­ním obo­rům, kterými jsou: De­sign skla, Pro­duk­to­vý de­sign, Apli­ko­va­ná che­mie a obor Tech­no­lo­gie skla. Připravené máme podrobné informace k oboru Tech­no­lo­gie skla, který bu­de ze stra­ny fi­rem fi­nanč­ně ... Zobrazit více

Prezentace školy – EDUCA MYJOB, Liberec

Ve dnech 13.–15. října 2016 se naše škola prezentovala v rámci veletrhu EDUCA MYJOB v liberecké Tip Sport Areně. Pedagogové a žáci poskytli informace k našim 4 studijním oborům: Design skla, Produktový design, Aplikovaná chemie a obor Technologie skla. Obor Technologie skla je finančně podporovaný formou stipendia libereckého kraje. Poskytli jsme detailní informační materiály o možnostech ubytován... Zobrazit více
nas_stanek_educa_2016

Prezentace školy – EDUKART Mladá Boleslav

15. října 2015 se budeme prezentovat v rámci akce EDUCART v Mladé Boleslavi. Pedagogové a žáci budou poskytovat informace ke všem čtyřem studijním obo­rům: De­signu skla, Pro­duk­to­vému de­signu, Apli­ko­va­né che­mii a Tech­no­lo­gii skla. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­ží po­drob­né in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce ... Zobrazit více

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium výtvarných oborů se zaměřují na kresbu, malbu, modelování a navrhování. Poskytujeme rovněž konzultace k domácím pracím uchazečů. Kurzy budou probíhat až do termínu talentových zkoušek (leden). DESIGN SKLA: každé úterý od 14–17 hodin PRODUKTOVÝ DESIGN: každé pondělí od 14–17 hodin. Zájemci se přihlašují telefonicky do školy: 483 346 162 nebo mailem: hasek@sup... Zobrazit více

Přípravné kurzy pro uchazeče

Kurzy pro uchazeče oboru Produktový design se budou konat každé pondělí od 15 - 18 hodin a oboru Design skla každé úterý od 14 - 17 hodin. Přihlašovat se můžete na sekretariátu e-mailem na adrese sekretariát@supss.cz. V příloze je přihláška a leták. Podrobné informace získáte na adrese hasek@supss.cz nebo na telefonu 483 346 162.
tisk přípravný kurz A4
Přihláška_Přípravný_kurz_2018

Přípravné kurzy pro uchazeče

Kurzy pro uchazeče oboru Produktový design se konají každé pondělí od 15 - 18 hodin a oboru Design skla každé úterý od 14 - 17 hodin. V přípravném kurzu oboru Design skla jsou stále volná místa.

Přípravný kurz

Po  konání celkem 12 lekcí přípravných kurzů uchazečů v rámci Designu skla proběhl tento týden v úterý 13. 12. 2016 ten poslední. Příští týden se ve škole konají klauzurní zkoušky, proto se už další kurz nekoná! Těšíme se na zájem dalších uchazečů začátkem příštího školního roku, s tradičním zahájením kurzů opět v polovině září 2017.

Přípravný kurz začíná!

Pro všechny uchazeče, kteří se připravují na talentové zkoušky do výtvarných oborů Design skla a Produktový design, nabízíme Přípravný výtvarný kurz. Kurz bude probíhat každé úterý, počínaje 22. zářím 2015, vždy od 15.35 hodin. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu nebo na tel.: 483 346 162.
Pripravny_vytvarny_kurz_2015

Připravujeme LSD 2017

Naše škola se organizačně podílí na 6. ročníku akce Letní sklářská dílna (LSD 2017), která i tentokrát představí tvorbu nezávislých umělců a sklářských výtvarníků. Podrobnosti k tomuto sklářskému sympoziu si přečtěte v přiložené tiskové zprávě.  
LSD_2017_tiskova_zprava

Připravujeme se!

V rámci 4. výročí otevření Pavilonu skla v Klatovech (kde během léta probíhá velká výstava skla z naší školy) se ve dnech 18.–19. 8. 2018 uskuteční sklářské workshopy. Naši školu bude reprezentovat dílna malovaného skla, která předvede profesionální malbu sklářskými barvami a zároveň nejmenším návštěvníkům umožní malbou doplňovat černofigurové grafiky MgA. Zdenky Huškové (výtvarné vedení oboru Mal... Zobrazit více
Mumii_00
mumii_01

Sklářská škola na Masopustu

Sklářská škola se opět zapojila do organizace Masopustu! Studenti a mnozí učitelé již  přípravují kostýmy a masky, které v úterý 16. února vytvoří velký slavnostní masopustní průvod. Ten bude letos výrazně rozšířen také o žáky ZUŠ a SVČ Mozaika. Průvod masek vyráží tradičně od SVČ Mozaika (JIráskovo nábřeží) v 15 hodin. Srdečně zveme širokou veřejnost – zábava, muzika a občerstvení jsou zajištěné ... Zobrazit více
Masopust_2016_plakat

Skleněné betlémy

V Třebechovickém muzeu betlémů bude 11. dubna zahájena výstava věnovaná skleněným betlémům z Železného Brodu. Jedním ze zakladatelů školy byl profesor Jaroslav Brychta, sochař a sklářský výtvarník, který zavedl techniku výroby skleněných figurek. Tradice výroby skleněných betlémů se zde pevně zakotvila a betlémy vznikaly „potají“ i za doby socialismu. Své práce vystavují absolventky školy -Zdena Š... Zobrazit více
Mamčin deskový betlém Svatá rodina
Betlém rokailovo-figurkářský
Betlém rytina-vitraz od Lucie Pejchové

Skleněné městečko 2016

V rámci akce Skleněné městečko bude naše škola otevřena celý víkend 17. a 18. 9. a to od 10 do 17 hodin. Pro návštěvníky budou připravené Tvůrčí sklářské dílny, ve kterých si  zájemci mohou ověřit svou kreativitu v několika sklářských oborech = malovaném skle, rytém a broušeném sklu nebo tvorbě skleněné bižuterie. Ve školní sklářské huti si bude možné vyzkoušet foukání skla! Otevřeny veřejnosti bu... Zobrazit více

Spolupráce s firmou Temperatior s.r.o

V úterý 10. dubna navštívili naši školu zástupci firmy Temperatior s. r. o. z Liberce. Pro čtvrtý chemický ročník připravili motivační besedu o firmě, její výrobě a možné spolupráci našich  absolventů. Ta se bude do budoucna týkat i žáků nižších ročníků ve formě exkurzí, praxí, brigád i možného nástupu do zaměstnání po ukončení studia.

Studentské kino

Naši studenti připravili na 30. listopadu v místním KC kino tentokráte film Attila Marcel. Předehrou byla prezentace fotografií o francouzské Bretani. Francouzskou atmostéru doplnil český chléb, s jak jinak, než s francouzským tvarohem. V příjemné atmostéře zlhédlo hřejivý francouzský film o chladném zimním večeru circa 40 diváků. Nenechte si ujít další promítání, které přijde již brzy... ... Zobrazit více

Studentské kino

Poslední Studentské kino se v tomto školním roce se uskutečnilo ve čtvrtek 25. 5. 2017. Kdo nebyl, o hodně přišel! Skvělý film oceněný na filmových festivalech v Čechách i zahraničí přilákal a zaujal bezmála 50 diváků. Nealko pivo a chleba s tvarohem přispělo k atmosféře večera. Příští rok se na Vás budeme těšit!
Divoké historky 02

Studentský design 2018

V budově zámku v Českém Krumlověv těchto dnech probíhá výstava dalšího ročníku prestižní středoškolské soutěže Studentský design. Letos nás zastupují práce osmi žáků. Výsledky se dozvíme v polovině dubna, přičemž nejlepší práce budou publikované v katalogu a také v rámci podzimní přehlídky Designblok v Praze.
Studentsky_design_01
Studentsky_design_02
Studentsky_design_03

Sympozium v plném proudu

V pondělí 5. 9. bylo v naší škole zahájeno sklářské sympozium Letní sklářská dílna 2016. První den v huti vzorovala Karolína Kopřivová a Lucie Kořenská-Švitorková. Realizace jejich návrhů se ujali Lukáš Šulc, Kamil Skrbek, Jaroslav Bukovský a Jan Bohuslav. Na výsledky se můžete těšit v sobotu 17. září (vernisář v Městské galerii od 15.00 hodin). V úterý 6.9. vzniknou díla podle návrhů Anny Polansk... Zobrazit více
LSD_2016_1._vzorovani
LSD_2016_1._vzorovani_02

Tak už nám praxe končí!

Odborné praxe 3. ročníků se chýlí ke konci, včetně těch zahraničních v rámci programu ERASMUS+. Studenti a studentky strávily tři týdny získáváním pracovních zkušeností a zážitků. Přejeme šťastnou cestu a na viděnou v škole!
Tonda
Lucka
Adéla

Technologická exkurze

Ve dnech 15. 10. a 12. 11. 2019 proběhly exkurze studentů 1. CHT, 2. CHT. 3. VS, 4. VS a 4. CHT do sklářských firem: AGC Flat - Czech a. s. Dubí u Teplic - výroba plochého skla, Keramo Plus Hrob u Teplic - ruční i strojní výroba sklářských pánví, Sklopísek Střeleč u Jičína - těžba a úprava sklářských písků, Saint Gobain Adfors cz, s. r. o. Litomyšl - výroba skleněných vláken. Studenti byli p... Zobrazit více
ADFORS LITOMYŠL
SKLOPÍSEK STŘELEČ

Technologická exkurze

Ve středu 4. prosince proběhla letos poslední exkurze studentů 1. CHT, 2. CHT. 3. VS, 4. VS a 4. CHT do sklářských firem: Preciosa – Lustry, a. s. - výroba lustrů z broušeného křišťálového skla,TGK - technika, sklo a umění s.r.o. Skalice u České Lípy - umělecké zpracování skla, LASVIT s.r.o. Nový Bor - svítidla, osvětlení - architektonicky zajímavé řešení sídla firmy Skleněný dům. Studen... Zobrazit více
Preciosa
skleněná lavička
TGK Skalice

Tvůrčí dílny na Sklandě

Tvůrčí dílny, určené především žákům 7. – 9. tříd ZŠ, jsou připravené i letos! Naše škola nabízí tyto odpolední kurzy zdarma. Žáci si mohou vyzkoušet kreativitu v těchto sklářských disciplínách:  tvorba skleněných figurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie a technika rytí skla. Účastníci Tvůrčích dílen projdou postupně všemi třemi kurzy. Termíny připadají vždy na pondělí – 7. 11., 14. 11., 21. 11.... Zobrazit více
Tvůrčí dílny 2016a

UP v Liberci

4.–5. 11. 2016 jsme představili zejména výtvarné studijní obory na této akci pořádané severočeským muzeem v Liberci. Netradiční expozice představila naší školu jako moderní instituci, kde se žáci učí mnoha kreativním výtvarným technikám – od ovládnutí tužky, štětce a špachtle až po modelování v 3D programu. Akce se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků.... Zobrazit více
up_2016__pozvanka
z_akce_up

Ústní maturity 2016

Vedení školy zveřejňuje časový harmonogram ústních maturitních zkoušek pro všechny studijní obory (Design skla, Produktový design a Aplikovaná chemie). Maturitní zkoušky se v letošním roce uskuteční v týdnu od 23. do 27. května 2016 a jsou veřejné.
Časový_plán_výtvarné_obory_2016
Časový_plán_Aplikovaná chemie_2016

Výsledky SČ MZ Jaro 2019

Předkládáme výsledky písemných prací společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka a z českého jazyka. Úspěšným maturantům gratulujeme.
PP_AJ_výsledky
PP_ČJL_výsledky

Výstava děl Zdeňka Juny

Zdeněk Juna spojil svůj tvůrčí život na dvanáct let s Železným Brodem a naší sklářskou školou. Byl jedním z důležitých  „otců zakladatelů“ školy a svým výtvarným projevem, pedagogickým působením a rozvíjením sklářských technik ovlivnil na dlouhou dobu podobu železnobrodského skla. Výběr z jeho široké tvorby sklářské, ale i malířské a grafické bude až do 1. října vystaven u příležitosti 120. let od... Zobrazit více
pozvanka_Zdenek_Jina

Výstava fotografií

Skutečnost, že kreativní nejsou pouze studenti výtvarných oborů dokládá výstava fotografií "Putování krajinou", na které se prezentuje naše bývalá absloventka oboru Aplikovaná chemie Irena Vašková (maturovala v roce 2012). Galerie Na schodech, Turnov, 4. – 30. 6. 2016.
Vystava_fotografii_Turnov

Výstava fotografií

Městská galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě hostí výstavu autorských fotografií Jany Dědkové, která se stala vítězkou loňského ročníku výstavy SALON 4.  Jana Dědková za své fotografie získala nejvyšší počet hlasů v rámci veřejného hlasování a tím i ocenění v podobě termínu samostatné výstavy. Výstava fotografií nazvaná "Oko v srdci" bude zahájena v úterý 31. 10. 2017 od 17.00 hodin. Srdečně v... Zobrazit více
Pozvanka-Oko_v_srdci

Výstava našeho pedagoga

V pátek 6. května 2016 od 17 hodin proběhla v Městské galerii Vlastimila Rady vernisáž výstavy skleněných plastik Ivany Šrámkové a fotografií od našeho pedagoga Tomáše Košťála. Výstavu si můžete prohlédnout do 29. května 2016.
pozvanka final

Výstava SALON 5

Ve čtvrtek 1. února bude v železnobrodské městské galerii od 17.00 hodin zahájena výstava SALON. Jedná se již o páté pokračování tohoto výstavního konceptu, který stírá rozdíly mezi profesionály a laiky. SALON každoročně nabízí výstavní prostor všem kreativcům, kteří tvoří z vlastního přesvědčení – a to bez ohledu na zvolenou výtvarnou techniku. Účastníci vystavují obrazy, grafiky, kresby, fotogra... Zobrazit více
Salon_2018_plakat

Výstava skla v Kotelně

V rekonstruované Kotelně bývalé textilní továrny na Poříčí v Železném Brodě se představí další výstava děl Zdeňka Lhotského a jiných sklářských výtvarníků. Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 18.00 hodin.
Pozvanka_Kotelna_2018

Výstava SKLO & DESIGN

Tradiční prázdninová výstava SKLO & DESIGN v budově sklářské školy byla slavnostně zahájena 29. června 2018 úvodním slovem PhDr. Petra Nového. Veřejnost se může seznámit s nejnovějšími díly našich žáků, které vznikaly v rámci dílenských, klauzurních nebo maturitních prací. Zrekonstruovaný výstavní sál se zcela novými vitrínami naznačuje výstavní koncepci, která se v následujících letech rozšíř... Zobrazit více
Pozvanka
Plakat

Výstava současné medaile v NTM Praha

Přesně před týdnem byla generálním ředitelem Národního technického muzea Praha, panem Karlem Ksandrem, slavnostně zahájena výroční výstava členů Asociace umělců medailérů Praha, „Současné české medailérské umění 2008–2017“. K výstavě, zahrnující tvorbu mnoha autorů s přesahy od klasické medaile, přes insignie, glyptiku až po alternativní výrazové formy, je vydán obsáhlý katalog. Na výstavu která t... Zobrazit více
Medailerstvi-plakat

Výstava šperku

Srdečně  zveme na zahájení výstavy současného šperku nazvanou "reGenerace", která se uskuteční ve středu 18. 11. 2015 od 16.30 hodin ve výstavním sále muzea v Turnově. Mezi vystavujícími šperkaři jsou také naši bývalí a současní vyučující: Jan Hásek, Libuše Hlubučková, Zuzana Kynčlová, Zdena Laštovičková, Jana Makalová a Bohumila Vacková.
reGenerace Pozvánka

Výstava Všechno nejlepší!

Srdečně zveme na výstavu skleněných autorských šperků naší bývalé dlouholeté kolegyně Akad. soch. Libuše Hlubučkové (obor rytého skla výtvarně vedla v letech 1986–2000). Výstavu k jejímu životnímu jubileu pořádá Městské muzeum v Železném Brodě. Vernisáž: pátek 11. 11. 2016 od 17.00 hodin.
pozvánka_na_výstavu

Výstava výsledků sklářského sympozia

Výstava v městské galerii představuje umělecké sklo, které vznikalo v rámci sklářského sympozia (LSD) od roku 2012. Divákům se tak  nabízí perfektní přehlídka uměleckého skla, které se realizovalo v naší školní sklářské huti společné téma „Prostřený stůl“. Mezi vystavenými exponáty budou díla od Maxima Velčovského, Zdeňka Lhotského, Martina Janeckého, Jitky Kamencové-Skuhravé, Jakuba Berdycha ml.,... Zobrazit více
Plakat_vystava_LSD_2012-2016

Výstava – Pavilon skla, Klatovy

V klatovském Pavilonu skla celé léto probíhá výstava prací našich žáků. Jedná se o největší výstavní projekt v tomto roce, v rámci kterého se škola prezentuje na třech různých místech ve městě – v barokní jezuitské koleji, v Pavilonu skla a v přilehlé zahradě této instituce. Řada exponátů vznikala během školního roku výhradně pro tuto výstavu. Během léta se uskuteční komentované prohlídky a worksh... Zobrazit více
pozvanka_PASK_Klatovy
PASK

Zajímavá přednáška

Přednášku Daniho Zisse "Náboženské, ideologické a společenské utopie na území Izraele". Hlavními tématy této  přednášky byly Staré město v Jeruzalémě, urbanistické  experimenty v Izraelské architektuře a unikátní druhy sídel: Kibuc, Mošav, Heachcut a Micpe... Akce proběhla ve středu 9. března 2016 od 18.15 hodin ve školní aule.
Prednaska_D_Ziss

Zajímavá přednáška

Jablonecké kulturní a informační centrum srdečně zve do jabloneckého kostela sv. Anny, na přednášku zaměřenou na "zlatnictví v době Karla IV.". Přednáší Andrej Šumbera – vynikající český restaurátor, který vlastní početnou fotodokumentaci zlatnických technik pořízenou při rekonstruování sbírek Klenotnice Pražského hradu. Doporučujeme nejenom studentům oboru Bižuterie a šperk! Datum konání: 11. 10.... Zobrazit více

ZAŘÍZENÍ KULIČSKÉ DÍLNY

Na prodej je kompletní zařízení pro kuličské broušení skla. Kdo bude mít vážnější zájem, může obdržet fotodokumentaci na svou e-mailovou adresu. Podrobnosti viz příloha.
PRODEJ ZAŘÍZ KUL DÍLNY

Zimní sklářské čtvrtky

V průběhu zmních měsíců bude možné, vždy ve čtvrtek, navštívit sklářské firmy a užít si neopakovatelný zážitek. Do akce Zimní sklářské čtvrtky je zapojeno několik železnobrodských firem, včetně naší školy. Při návštěvě a prohlídce mohou návštěvníci sbírat razítka, za která obdrží skleněnou postavičku skřítka. Více o akci na www.zeleznybrod.cz nebo na letáčku.... Zobrazit více
Zimni_sklarske_ctvrtky