Aktuální informace

Vážení rodiče a žáci, jak mnozí jistě víte, od června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 3. ročníků všech oborů školy za účelem realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020. Přicházíme s konkrétní nabídkou dobrovolné praktické výuky žáků, které předchází dotazníkový průzkum zájmu. Formulář vám zašleme přes Komens. I nadále... Zobrazit více
Pozvání 1. - 3. ročníků do školy
Harmonogram pro realizaci praktické výuky od 1. 6. 2020
Čestné prohlášení

Přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou 8. června. Uchazečům byly odeslány pozvánky k přijímacímu řízení. V den přijímacího řízení je nutno přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění uchazeče. V rámci 2. kolo přijímacího řízení do oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů proběhne budou uchazečům nejpozději 2. června zaslány výsledky talentové ... Zobrazit více
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Mezinárodní bienále studentského designu DESIGN.S

Odborná komise soutěže DESIGN.S vybrala do užšího kola také 10 prací našich žáků. Mezi postupující byly vybrány práce studentů Produktového designu: Elišky Horynové (Cornelius), Romana Mareše (Blik Blik), Antonína Koška (Lapideus), Nikoly Kolářové (B-Help), práce studentek ateliéru Malba a dekor: Pavlíny Stránské (Mirror) a Marie-Magdalény Jiřenové (Bezmola), práce studentky Lenky Holubcové z atel... Zobrazit více
1
2
3

Osvětlení tympanonu a hodin

Jelikož je naše škola v noci téměř neviditelná, skrývá se v temnu za rozzářenými paneláky Vaněčkovy ulice, zrealizovali jsme v květnu s panem školníkem a za podpory firmou STEINEL Technik s. r. o. Liberec automatické noční osvětlení tympanonu průčelí školy s hodinami, ať víme, která bije…
instalace osvětlení

Maturitní zkoušky 2020

Maturanti se již dozajisté těší na své úspěšné zakončení studia. Čekají je ještě didaktické testy a pak praktické a závěrem ústní maturitní zkoušky. Držme maturantům palce ve všech částech těchto komplexních zkoušek.
Harmonogram praktických maturit ACH TS
Harmonogram ústní ACH TS
Harmonogram ústní VZS PD

Oslavy 100 let sklářské školy

Vážení příznivci sklářské školy, původní ohlášený termín hlavní oslavy 100. výročí školy stanovený na sobotu 20. 6. 2020 přesouváme o jeden rok, tedy ze školního roku 2019/20 na školní rok 2020/21, který je ekvivalentní školnímu roku založení školy 1920/21. Vše se tak děje z důvodu zavedených vládních opatření proti COVID 19, uzavření škol, omezení pohybu společnosti, oslabení průmyslu, firem a da... Zobrazit více

Úspěch v soutěži

Rádi bychom Vás informovali, že odborná komise soutěže DESIGN.S vybrala 121 prací z přihlášených 251, které postupují do dalšího kola. Mezi vybranými je 10 prací našich žáků. Soutěže se zúčastnili žáci z univerzit české a slovenské republiky, ze středních škol došlo 53 přihlášek. Zájem projevili také studenti ze zahraničí – z Polska, Bosny Hercegoviny, Portugalska, Itálie, Lotyšska, Slovinska, Bel... Zobrazit více
I. kolo 2020 Vybrané práce

Výběrové řízení

Ředitel SUPŠS v Železném Brodě vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici hospodář/hospodářka. Nabízíme plný pracovní úvazek s předpokládaným termínem nástupu 1. srpna 2020. Více informací naleznete v příloze níže.
Vyhlášení výběrového řízení hospodář/ka

Návrat maturantů k přípravám

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Až na dva omluvené dorazili před osmou ranní všichni. Pracují na dokončení realizací v dílnách a laboratořích v rámci příprav praktické maturitní zkoušky a účastní se konzultací v maturitních předmětech. Nástup našich maturantů do školy zdokumentoval Český rozhlas Liberec, o... Zobrazit více

Informace k maturitním zkouškám

Ministerstvo školství zveřejnilo dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky.  Přes odkaz zde se dostanete na odpovědi, které se týkají problematiky maturitních a závěrečných zkoušek.