Částečná karanténa ve škole

Dle nařízení Krajské hygienické stanice je ke dni 19. 11. 2021 nařízena karanténa 2. výtvarného ročníku s trváním do 3. 12. 2021. Ke dni 25. 11. 2021 je nařízena karanténa ve třídě 3. chemický ročník s trváním do 6. 12. 2021. Ke dni 29. 11. 2021 je prodloužena karanténa ve třídě 3. výtvarný ročník obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů s trváním do 3. 12. 2021 a 3. výtvarný ročník obor... Zobrazit více
SUPŠS kontakty 19.11.2021- informace pro rodiče 2.V - prodloužení
SUPŠS kontakty 22.11.2021- informace pro rodiče 3. chemický ročník
SUPŠS kontakty 26.11.2021- informace pro rodiče 1. výtvarný ročník

Ro­di­čov­ské schůz­ky

Vá­že­ní ro­di­če, zá­kon­ní zá­stup­ci, sdě­lu­jeme vám, že ro­di­čov­ské schůz­ky pro­běh­nou 3. 12. 2021 od 17:00 do 18:00 hodin, a to vzdá­le­nou for­mou přes MS 365 Te­ams. Bliž­ší in­for­ma­ce na­lez­ne­te ní­že. Pře­dem dě­ku­je­me za va­ši účast
Pozvánka na rodičovské schůzky 3. 12. 2021

Crystal Bohemia Poděbrady

Exkurze sklářů a technologů ze 3. a 4. ročníku proběhla 16. listopadu. Naše žáky provedlo několik zaměstnanců firmy včetně hlavního technologa sklárny. Žáci si prošli provoz, v huti viděli obrovské lisy na skleněné výrobky, sklářskou tavící pec a velké množství brousících strojů na dokončovací práce. Mohli si vyzkoušet broušení na brusech a byli pochváleni za šikovnost ;). Protože v provozu byl ve... Zobrazit více
Exkurze Poděbrady 1
Exkurze Poděbrady 2

Testování žáků 22. a 29. 11. 2021

Informujeme žáky a zákonné zástupce, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  proběhne testování žáků v pondělí 22. listopadu 2021 a v pondělí 29. listopadu 2021. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září. Testovat se bude antigenními testy. Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (Očkování, Testování ze zd... Zobrazit více

Opatření od 15. 11. 2021

Informujeme žáky a zákonné zástupce, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví,  platná od 15. 11. 2021 pro školství,  výuku na naší škole NEovlivní. Povinnost žáků pro použití roušek při výuce je pouze pro výuku 50 a více žáků v učebně. Dále připomínáme povinnost použití roušek ve společných prostorách školy. Bližší informace naleznete níže.... Zobrazit více
Informace z MŠMT k 15. 11. 2021

Exkurze chemiků do cukrovaru

Chemici 3. a 4. ročníku zavítali v rámci povinných exkurzí do cukrovaru v Dobrovicích. Začali prohlídkou muzea, shlédli film o výrobě cukru a poté si prohlédli areál cukrovaru.
Cukrovar Dobrovice 1
Cukrovar Dobrovice 2

Projekt „Spojeno sklem“ v SUPŠS

Workshop na výrobu skleněných ozdob se konal 25. 10. 2021 od 16.00 hodin v SUPŠS Železný Brod. Projektu „Spojeno sklem“, v aktivitě „Podpora a prezentace romské kultury“, se zúčastnil velký počet zájemců z Železného Brodu a přilehlého okolí. Žákovi 2. ročníku sklářské školy se podařilo namotivovat romské děti ke snaze v učení, aby se později mohly ucházet o studium na SUPŠS.... Zobrazit více
Letáček workshopu pro romské děti

Logická olympiáda

V týdnu od 15. do 21. října proběhlo základní kolo Logické olympiády pro studenty středních škol. Tuto soutěž, rozvíjející samostatné logické uvažování, pořádá Mensa České republiky a naši chemici se do ní pravidelně zapojují. V letošním ročníku se umístili mezi 8,5% nejlepších v kraji a mezi 13% nejlepších v celé České republice. Gratulujeme :)

Výuka od 1. 11. 2021

Vážení žáci, výuka od 1. 11. 2021 bude probíhat v plném rozsahu s několika opatřeními zabraňujících šíření covid ve škole. Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit ochranný prostředek cest dýchacích ve společných prostorách školy. Neočkovaní pedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit ochranný prostředek cest dýchacích i při poskytování vzdělávání. Více informací a případné výjimky nalezne... Zobrazit více
Informace od 25.10.2021 a 1.11.2021

Výběrové řízení – učitel SŠ

Ředitel SUPŠS v Železném Brodě vyhlašuje výběrové řízení na pozici středoškolský učitel/ka odborných předmětů - Ekonomika. Přihlásit se můžete do 30. 11. 2021 na sekretariát školy nebo na emailovou adresu zástupce ředitele smola@supss.cz. Podrobnosti k výběrovému řízení naleznete v příloze.
Vyhlášení výběrového řízení Ekonomika
Změna termínu pohovorů v rámci VŘ EKO