Pokračujeme distančně

Vážení rodiče, zákonní zástupci, pedagogové, milí žáci, velmi rádi bychom vás v předstihu konstruktivně informovali o novinkách k nástupu žáků zpět do škol, ale doposud jsme z Vlády ČR neobdrželi oficiální cestou žádnou konkrétní informaci k provozu škol od 25. 1. 2021. Více informací naleznete níže. Děkujeme za pochopení
Informace ředitele školy k lednu a únoru 2021

Den otevřených dveří 10. 2. 2021

Den otevřených dveří plánujeme na 10. 2. 2021, a to pro zájemce o všechny nabízené obory školy.  K virtuální prohlídce školy můžete využít i 3D prohlídku přes odkaz zde.  Na Vaše dotazy ke studiu vám rádi odpovíme telefonicky či emailem. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE UCHAZEČŮ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ MOŽNÉ i v jiném termínu. Prohlídku školy si můžete objednat na telefonním čísle 602 185 806.... Zobrazit více
2 Leták 2020 - Dny otevřených dveří
1 Leták 2020 - Obory

Přijímací řízení – technické obory

Přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhnou 12. a  13. dubna 2021. Uchazeči o studium mohou předat přihlášku ke studiu řediteli naší školy do 1. března 2021. Více informací naleznete na webu školy v sekci uchazeč.

Maturitní ples 2021

Maturitní ples se v původně avizovaném termínu, tedy 13. 2. 2021, nemůže uskutečnit z důvodu COVID-19. V současné době jednáme o náhradních termínech, o kterých vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení

Přijímací řízení – výtvarné obory

Ve dnech 5. a 6. ledna 2021 se uskutečnilo přijímací řízení s talentovou zkouškou do oborů 82-41-M/04 Průmyslový design a 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Anonymizované výsledky talentové zkoušky společně s anonymizovanými celkovými výsledky přijímacího řízení se uchazeči dozvědí v zákonném termínu, tedy 5. února 2021 na webu školy. Zároveň 5. února budou poštou zaslána ro... Zobrazit více

Výuka do 22. 1. 2021

Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci, dle informací z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy bude výuka do 22. 1. 2021 probíhat distančně ve všech ročnících a ve všech předmětech. Škola je v těchto dnech žákům uzavřena až na výjimky individuálních konzultací. Děkujeme za pochopení

VÝZVA ABSOLVENTŮM

Železnobrodská Sklanda oslaví ve školním roce 2020/2021 sto let od svého založení. Chcete-li být informování o plánovaných oslavách 100. let školy pak prosíme o vyplnění krátkého dotazníku zde.

Individuální konzultace pro uchazeče

Nabízíme individuální konzultace pro uchazeče o studium po předchozí telefonické dohodě. Konzultace si můžete objednat na telefonním čísle 602 185 806. Konzultace proběhnou v režimu aktuálních opatření dle metodiky MŠMT. Případné dotazy rádi zodpovíme. Sledujte i nadále web školy v sekci aktuality.

NAKAP LK II.

Naše škola se zapojila do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II od ledna 2021 do června 2023. Projekt umožňuje žákům ZŠ a SŠ rozšířit si své znalosti s dovednosti. Zároveň pro tyto aktivity získáme materiální vybavení, které zvýší kvalitu a motivaci ve vzdělávání sama sebe. Podrobnosti viz zde.... Zobrazit více

Český vánoční strom v New Yorku

V rámci akcí oslavujících české sklářství je letošní vánoční strom v Českém centru v New Yorku ozdoben unikátními koulemi vyrobenými v naší škole. Více informací a fotografií naleznete zde. Článek a podcast reportéra Českého rozhlasu Jaroslava Hořeního, které najdete zde, pojednávají o tom, jak ozdoby vznikaly a také o tom, že stejné koule zdobí vánoční stromy v Železném Brodě a New Yorku.... Zobrazit více
New York
Železný Brod