Hejtmanský den v Železném Brodě

Dne 21. ledna 2022 proběhl v Železném Brodě hejtmanský den. Hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta navštívil v doprovodu pana starosty Františka Lufinky i naší školu. Seznámil se s aktuální situací školy, a to jak z hlediska nejen vzdělávacích úspěchů, tak i z hlediska jejích potřeb. Návštěva se nesla v přátelském duchu. Ředitel školy nemohl být schůzce přítomen z důvodu nemoci.... Zobrazit více
Návštěva školní huti
Žákovské studie možné podoby nového internátu školy
Z malírny

Výstava SALON 8

Již tradičně se této výstavy, která je rozmanitou přehlídkou profesionální i laické tvorby, účastní řada osobností, spjatých s naší sklářskou školou, ať už jsou to současní i bývalí pedagogové, absolventi, ale i naši žáci, vystavovat zde může doslova každý. Výstavu pořádá Občanská beseda, z. s. a IKS Železný Brod, za instalaci děkujeme pedagogům naší školy. Díla můžete v městské galerii vidět do... Zobrazit více
Vernisáž 1
Vernisáž 2
Vernisáž 3

Výuka ve třídách od 24. 1. 2022

Vážení rodiče a žáci, dle informací z Krajské hygienické stanice Liberec ze dne 17. 1. 2022 vám sdělujeme, že ve třídě s PCR covid potvrzeným spolužákem, je nařízena karanténa všem žákům, kteří měli kontakt s PCR pozitivním spolužákem a to na dobu  5 dní. K pondělí 24. 1. 2022 se karanténa vztahuje na žáky 3. výtvarného ročníku a na žáky 4. výtvarného ročníku zaměření bižuterie s návratem k preze... Zobrazit více

Den otevřených dveří II

Ve středu 9. února 2022 se od 8.00 do 16.00 hodin koná pro zájemce o studium všech oborů školy Den otevřených dveří. Akce je tak zaměřená na technické i výtvarné obory školy, k vidění budou laboratoře, dílny, školní huť, ale i výstava nejnovějších žákovských prací a prodejna výrobků. Forma uskutečnění akce je vázána na aktuální vládní opatření týkající se školství a z tohoto důvodu budou bližší in... Zobrazit více
Leták 2022 - Otevřené dveře chemie 2

Testování žáků 17. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto: S účinností od 3. 1. 2022, v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022, probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, tedy v pondělí 3. ledna 2022 a ve čtvrtek 6. ledna 2022. (není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni). Dále p... Zobrazit více
Informace MŠMT od 1. 1. 2022
Informace z MŠMT k izolaci, karanténě a testování 11. 1. 2022
Informace z MŠMT testování od 17. 1. 2022

Talentové zkoušky 4. a 5. 1. 2022

Ve dnech 4. 1. a 5. 1. 2022 proběhly talentové zkoušky. Zkoušek se zúčastnilo 57 uchazečů a 1 uchazeč využije náhradního termínu 17. 1. 2022. Uchazečům budou zaslány výsledky talentové zkoušky po konání náhradního termínu a to nejpozději 24. 1. 2022. Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 5. 2. 2022 na webu školy a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou rozeslány poštou vzápětí.... Zobrazit více

Výběrové řízení – učitel SŠ

Ředitel SUPŠS v Železném Brodě vyhlašuje výběrové řízení na pozici středoškolský učitel/ka všeobecných předmětů - Český jazyk a literatura. Přihlásit se můžete do 14. 1. 2022 na sekretariát školy nebo na emailovou adresu zástupce ředitele smola@supss.cz. Podrobnosti k výběrovému řízení naleznete v příloze.
Vyhlášení výběrového řízení SŠ učitel CJL

Výběrové řízení – učitel/ka SŠ

Ředitel SUPŠS v Železném Brodě vyhlašuje výběrové řízení na pozici středoškolský učitel/ka všeobecných předmětů - Matematika, Fyzika. Přihlásit se můžete do 28. 2. 2022 na sekretariát školy nebo na emailovou adresu zástupce ředitele smola@supss.cz. Podrobnosti k výběrovému řízení naleznete v příloze.
Vyhlášení výběrového řízení SŠ učitel MAT, FYZ

Modernizace stravovacího systému

K 23. 12. 2021 modernizujeme stravovací systém naší školní jídelny. Podrobné informace k plynulému přechodu najdete v odkazu a též v záložce Menu iCanteen.
Informace k modernizaci stravovacího systému

PF 2022

Vážené kolegyně a kolegové, milí žáci, partneři a příznivci školy, dovolte, abychom Vám za vedení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod poděkovali za kvalitní spolupráci v uplynulém roce 2021. Přejeme Vám klidné Vánoce a především příznivý start i průběh dvojkového roku ve zdraví a pohodě.
SUPŠS Železný Brod PF 2022
SUPŠS Železný Brod PF 2022