Typos For SUPŠS

Tisk publikace ke stému výročí založení sklářské školy je ve finále. Tisk zajišťuje tiskárna Typos, tiskařské závody s.r.o. v Plzni. V úterý 12. 5. proběhly náhledy prvních potištěných archů za přítomnosti grafika a zástupců školy.
foto_z_Plzně_1
foto_z_Plzně_2
foto_z_Plzně_3

Výuka od 17. 5. 2021 beze změn

Informujeme všechny zúčastněné, že od 17. května 2021 opět nedochází ke změnám ve formě výuky. Vyučujeme tedy i nadále prezenčně praktické předměty, dále jsou umožněny individuální a skupinové konzultace. Teoretické předměty jsou stále vyučovány distančně. Žáci účastnící se prezenční praktické výuky a skupinových konzultací mají povinnost testování jednou týdně. Ubytovaní na Domově mládeže i strav... Zobrazit více
Provoz škol od 17. 5. 2021

Žákyně školy převzala cenu na Stezce svobody

V sobotu 8. 5. 2021 byla slavnostně otevřena Stezka svobody na Maxově. Dvanáct objektů na dvanácti kilometrech má podobu žulových sloupků, na jejichž vrcholech jsou usazeny skleněné krychle vyrobené učiteli a žáky ve sklářské škole. Kamenné hranoly jsou ovinuty kovovými pásy, do nichž jsou laserem vypáleny unikátní citáty o svobodě od dvanácti světových i českých osobností. Textovou podobu citátů ... Zobrazit více
Jedno ze zastavení Stezky svobody
Detail objektu

Harmonogramy ústních maturitních zkoušek

Ředitel školy zveřejňuje anonymní harmonogramy pro ústní maturitní zkoušky v jarním termínu.
Harmonogram ústní 2021 obor Aplikovaná chemie - anonymní
Harmonogram ústní 2021 výtvarné obory - anonymní

Nabídka zaměstnání

Společnost TEMPERATIOR s.r.o., která je jedním z největších evropských výrobců pohonných hmot z obnovitelných zdrojů, hledá provozního chemika. Hlavní náplní pracovní činnosti bude sledování a řízení technologického procesu chemické výroby pomocí řídicího systému z velína a také fyzická kontrola činnosti a stavu technologie během pracovní směny.Nabídka je vhodná pro absolventy školy.... Zobrazit více
Provozní chemik Temperatior Liberec

Skleněné krychle Stezky svobody ze sklandy

Sousedé a chalupáři z Horního Maxova Stezku Svobody postavili společně s obyvateli Lučan nad Nisou, Jindřichova a přáteli z okolí. Na téměř dvanáctikilometrovém turistickém okruhu vzniklo celkem dvanáct zastavení. Tyto objekty mají podobu žulových sloupků, na jejichž vrcholu je usazena skleněná krychle a kamenný hranol je ovinut kovovou páskou, do níž je vypálen unikátní citát o svobodě od dvanáct... Zobrazit více
Krychle pro Stezku Svobody 3
Krychle pro Stezku Svobody 2
Krychle pro Stezku Svobody 1

4. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení s talentovou zkouškou do oboru 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, které proběhne 17. června 2021. Přihlášku ke studiu můžete podat do 28. května 2021. Více informací k přijímacímu řízení naleznete v sekci uchazeč.

Přijímací řízení – technické obory

JPZ (jednotné přijímací zkoušky) do čtyřletých maturitních oborů 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů proběhly 3. a  4. května 2021. Ředitel školy zveřejní anonymní výsledky přijímacího řízení 19. května 2021.

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady na pozice 2 zástupců nezletilých a zletilých žáků. Návrhy na kandidáty je možno podat do 14. 5. 2021. Volby proběhnou 1. až 4. 6. 2021 přes platformu Bakaláři Komens.
Vyhlášení voleb do ŠR 27. 4. 2021

Sklanda v knize Jablonecko z nebe!

Firma CBS Nakladatelství s. r. o., se kterou jsme navázali spolupráci, vydává knihy "Z nebe" již deset let. Tato společnost se nedávno stala držitelem rekordu Nejrozsáhlejší série knih s leteckými snímky ČR. Během této doby, kdy z letadel fotí Českou republiku, má nafocený snad každý kout naší krásné země. Společnost vydala na 70 knih leteckých fotografií z jednotlivých regionů ČR a v letošním roc... Zobrazit více