Zahraniční praxe 2017/2018 – články studentů

V sekci Projekty a granty a Erasmus+ si můžete přečíst články a prohlédnout fotky studentek a studentů, kteří absolvovali stáž v zahraničí.

KONTROLNÍ DEN V SUPŠS

V průběhu letních prázdnin se v naší škole zrealizují dvě významné akce. Stavba nové sklářské pece a odstranění havarijního stavu hydroizolací na severní straně budovy. Na financování těchto nákladných staveb se škole podařilo získat zdroje od zřizovatele školy. Celková investice převyšuje částku 6 milionů Kč. Aktuální situaci na staveništích si osobně prohlédl náměstek hejtmana LK pan Petr Tulpa.... Zobrazit více
stavba pece
rekonstrukce dvůr
socha skláře

Výstava SKLO & DESIGN

Tradiční prázdninová výstava SKLO & DESIGN v budově sklářské školy byla slavnostně zahájena 29. června 2018 úvodním slovem PhDr. Petra Nového. Veřejnost se může seznámit s nejnovějšími díly našich žáků, které vznikaly v rámci dílenských, klauzurních nebo maturitních prací. Zrekonstruovaný výstavní sál se zcela novými vitrínami naznačuje výstavní koncepci, která se v následujících letech rozšíř... Zobrazit více
Pozvanka
Plakat

Výstava – Pavilon skla, Klatovy

V Klatovském Pavilonu skla celé léto probíhá výstava prací našich žáků. Jedná se o největší výstavní projekt v tomto roce, v rámci kterého se škola prezentuje na třech různých místech ve městě – v barokní jezuitské koleji, v Pavilonu skla a v přilehlé zahradě této instituce. Řada exponátů vznikala během školního roku výhradně pro tuto výstavu. Během léta se uskuteční komentované prohlídky a worksh... Zobrazit více
pozvanka_PASK_Klatovy
PASK

VÝZNAMNÉ PARTNERSTVÍ

Memorandum o spolupráci mezi naší školou a Univerzitou v Pardubicích otvírá našim žákům dveře na elitní vzdělávací instituci, kde mohou pokračovat ve svém odborném studiu. Fakultu chemicko-technologickou představil našim žákům děkan prof. Kalenda se svojí kolegyní paní doktorkou Stříbrnou. Děkujeme.
Memorandum Univerzita Pardubice
20180620_131206
20180620_131217

Náš Brychta v Litomyšli!

V sobotu 16. 6. 2018 v 17.00 bude v Domě U Rytířů v Litomyšli slavnostně zahájena výstava „Jaroslav Brychta – Kdo křehkost k pohybu probudil“, která vás zavede do světa křehkosti, humoru, laskavosti i poetické snovosti. Osobnost Jaroslava Brychty je spojená neodmyslitelně s Železným Brodem a také s naší sklářskou školou, kde jako profesor-výtvarník vychoval celou generaci špičkových českých skl... Zobrazit více
Vystava_brychta_pozvanka

Horolezecké sranda závody

Ve čtvrtek 21. 6. 2018  proběhly lezecké závody žáků školy ubytovaných na DM a v sobotu 23. 6. 2018 proběhly sranda závody dětí a rodičů na školní stěně. Sobotní účast byla skvělá - téměř 60 závodníků ve 4 kategoriích. Kromě závodění byla k dispozici opičí dráha, metodika jištění, množství informací o lezení v přírodě a skvělé občerstvení.
Ze závodů DM
Zahájení závodu dětí a rodičů
Stupně vítězů kategorie 7-10

Erasmus+ 2018/2019

Studenti současných druhých ročníků mají možnost se přihlašovat na zahraniční praxi do 14.9.2018. Přihlášky (v příloze) prosím odevzdávejte na sekretariát školy.
Přihláška na stáž SUPŠS ŽB_pdf

MŠ na dílnách

Předškoláci z železnobrodských školek přišli ozkoušet školní dílny. Děti si poslechli a ozkusili něco málo ze sklářského řemesla, dále si odnesli drobné výrobky a hlavně krásné zážitky. Děkujeme.
Školky před Sklandou
Na brusírně
Foukání na huti 2